Thứ ba (30-11-2021) - Tuần thứ 18

Báo nghỉ - dạy bù

Lịch dạy buổi chiều

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng / Tiết Đã Điểm danh
1 Lập trình hướng đối tượng_GD tiếng anh (1) PGS.TS.Huỳnh Công Pháp K.A110 | 6->7 Rồi
2 Đồ án chuyên ngành 2 (IT) (a) ThS.Lê Thành Công K.B301 | 6->7 Chưa
3 Lập trình hướng đối tượng (10) ThS.Lê Thành Công K.C105 | 6->7 Chưa
4 Mạng máy tính (2)_Nhóm 2 ThS.Ninh Khánh Chi K.B210 | 6->7 Rồi
5 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (15) ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh K.C205 | 6->7 Rồi
6 Tin học đại cương (4)_Nhóm 1 ThS.Trịnh Thị Ngọc Linh (Chọn) | 6->7 Rồi
7 Tin học đại cương (8) ThS.Nguyễn Thị Hạnh K.C203 | 6->7 Rồi
8 Đồ án tốt nghiệp (10) ThS.Lương Khánh Tý K.A202 | 6->7 Chưa
9 Tin học đại cương (BA) (16) ThS.Vũ Thu Hà K.C202 | 6->7 Rồi
10 Cơ sở dữ liệu (4)_Nhóm 2 TS.Hồ Văn Phi K.B207 | 6->7 Rồi
11 Đồ án tốt nghiệp (1) ThS.Phan Thị Quỳnh Hương V.B202 | 6->7 Chưa
12 Cơ sở dữ liệu (9) TS.Nguyễn Văn Lợi K.C106 | 6->7 Rồi
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (7) TS.Đặng Đại Thọ K.A214 | 6->8 Rồi
14 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (8) ThS.Nguyễn Đỗ Công Pháp K.A215 | 6->8 Rồi
15 Tiếng Hàn nâng cao (2) (*) ThS.Nguyễn Hà Phương K.A301 | 6->9 Chưa
16 Tiếng anh tăng cường 2 (02) ThS.Phạm Trần Mộc Miêng K.A212 | 6->9 Chưa
17 Tiếng anh tăng cường 1 (02) ThS.Võ Thị Thanh Ngà K.A101 | 6->9 Rồi
18 Tiếng Anh 1 (2) ThS.Trần Thị Túy Phượng K.A103 | 6->9 Chưa
19 Tiếng anh dự bị (1) ThS.Nguyễn Thị Diệu Thanh K.A105 | 6->9 Chưa
20 Dự án Desktop Application (*) ThS.Trần Thu Thủy K.B203 | 6->9 Rồi
21 Tiếng Anh 1 (23) ThS.Nguyễn Thị Tuyết K.A113 | 6->9 Rồi
22 GDTC 3 (Bóng chuyền Nam) (2)_Nam ThS.Nguyễn Văn Thắng K.Sân bóng chuyền.1 | 7->8 Chưa
23 GDTC 1 (Điền kinh) (11) ThS.Lê Quang Phước K.Sân điền kinh.1 | 7->8 Chưa
24 GDTC 1 (Điền kinh) (32) CN..Trần Thị Vi Vân K.Sân điền kinh.1 | 7->8 Chưa
25 GDTC 1 (Điền kinh) (33) CN.Phạm Đức Hòa K.Sân điền kinh.1 | 7->8 Chưa
26 Lập trình hướng đối tượng_GD tiếng anh (1)_Nhóm 1 PGS.TS.Huỳnh Công Pháp K.B108 | 8->9 Chưa
27 Lập trình hướng đối tượng_GD tiếng anh (1)_Nhóm 2 PGS.TS.Huỳnh Công Pháp K.B109 | 8->9 Chưa
28 Lập trình hướng đối tượng (9) ThS.Lê Thành Công K.C106 | 8->9 Chưa
29 Lập trình hướng đối tượng (12) TS.Nguyễn Hoàng Hải K.A211 | 8->9 Chưa
30 Mạng máy tính (2)_Nhóm 1 ThS.Ninh Khánh Chi K.B210 | 8->9 Chưa
31 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (16) ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh K.C202 | 8->9 Chưa
32 Tin học đại cương (4)_Nhóm 2 ThS.Trịnh Thị Ngọc Linh (Chọn) | 8->9 Chưa
33 Tin học đại cương (BA) (15) ThS.Vũ Thu Hà K.A213 | 8->9 Chưa
34 Đồ án tốt nghiệp (17) ThS.Nguyễn Thị Hạnh K.A206 | 8->9 Chưa
35 Đồ án tốt nghiệp (24) ThS.Võ Văn Lường K.A106 | 8->9 Rồi
36 Cơ sở dữ liệu (4)_Nhóm 1 TS.Hồ Văn Phi K.B207 | 8->9 Rồi
37 Đồ án tốt nghiệp (40) TS.Trần Văn Đại K.A310 | 8->9 Chưa
38 Cơ sở dữ liệu (8) TS.Nguyễn Văn Lợi K.C203 | 8->9 Chưa
39 GDTC 3 (Bóng chuyền Nữ) (8)_Nữ ThS.Nguyễn Văn Thắng K.Sân bóng chuyền.1 | 9->10 Chưa
40 GDTC 1 (Điền kinh) (12) ThS.Lê Quang Phước K.Sân điền kinh.1 | 9->10 Chưa
41 GDTC 1 (Điền kinh) (31) CN..Trần Thị Vi Vân K.Sân điền kinh.1 | 9->10 Chưa
42 HỌC BÙ Tiếng anh chuyên ngành 3 (9) TS.Đặng Quang Hiển K.A111 | 7->9 Chưa

Lịch dạy buổi sáng

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng / Tiết Đã Điểm danh
1 Lập trình hướng đối tượng (6)_Nhóm 1 TS.Nguyễn Hoàng Hải K.B109 | 1->2 Rồi
2 Pháp luật đại cương (5) ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo K.C105 | 1->2 Rồi
3 Kinh tế vi mô (6) ThS.Vũ Thị Quỳnh Anh K.C202 | 1->2 Rồi
4 GDTC 3 (Bóng rổ Nam) (3)_Nam ThS.Lê Quang Phước V.Sân bóng rổ | 1->2 Chưa
5 Giải tích 1 (22) ThS.Hồ Thị Hồng Liên K.C203 | 1->2 Rồi
6 GDTC 1 (Điền kinh) (7) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.Sân điền kinh.1 | 1->2 Chưa
7 GDTC 1 (Điền kinh) (9) CN..Trần Thị Vi Vân K.Sân điền kinh.2 | 1->2 Chưa
8 Lập trình Web với ASP.Net (*) TS.Lê Thị Thu Nga K.B307 | 1->2 Rồi
9 Tin học đại cương (13) ThS.Trịnh Thị Ngọc Linh K.C205 | 1->2 Rồi
10 Tin học đại cương (BA) (13) TS.Văn Hùng Trọng K.A113 | 1->2 Rồi
11 Cơ sở dữ liệu (6)_Nhóm 2 ThS.Nguyễn Thị Hạnh K.B207 | 1->2 Chưa
12 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (16) ThS.Phan Thị Quỳnh Hương K.A114 | 1->3 Rồi
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (17) TS.Phan Thị Lan Anh K.A214 | 1->3 Rồi
14 Tin học đại cương (5) ThS.Đinh Thị Mỹ Hạnh K.C106 | 1->3 Rồi
15 Tiếng anh nâng cao (1) (*) ThS.Phạm Trần Mộc Miêng K.Lab1 | 1->4 Chưa
16 Tiếng Hàn nâng cao (1) (*) ThS.Nguyễn Hà Phương K.A301 | 1->4 Rồi
17 Tiếng Anh dự bị (6) ThS.Lê Thị Nhi K.A103 | 1->4 Rồi
18 Tiếng Anh 1 (13) ThS.Huỳnh Thị Bích Ngọc K.A107 | 1->4 Rồi
19 Tiếng anh dự bị (2) ThS.Nguyễn Thị Diệu Thanh K.A101 | 1->4 Rồi
20 Tiếng anh dự bị (5) ThS.Trần Thị Túy Phượng K.A105 | 1->4 Rồi
21 Đồ án tốt nghiệp (7) ThS.Lê Thành Công K.A108 | 2->3 Chưa
22 Đồ án tốt nghiệp (10) TS.Phan Thị Lan Anh K.E2102 | 2->3 Chưa
23 Lập trình hướng đối tượng (6)_Nhóm 2 TS.Nguyễn Hoàng Hải K.B109 | 3->4 Rồi
24 Pháp luật đại cương (4) ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo K.C105 | 3->4 Rồi
25 GDTC 3 (Bóng rổ Nam) (4)_Nam ThS.Lê Quang Phước V.Sân bóng rổ | 3->4 Chưa
26 GDTC 1 (Điền kinh) (8) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.Sân điền kinh.2 | 3->4 Chưa
27 GDTC 1 (Điền kinh) (10) Khoa.Khoa GDTC K.Sân điền kinh.1 | 3->4 Chưa
28 Ngôn ngữ lập trình PHP (*) ThS.Dương Thị Mai Nga K.B307 | 3->4 Rồi
29 Giải tích 1 (25) ThS.Hồ Thị Hồng Liên K.A112 | 3->4 Rồi
30 Tin học đại cương (BA) (14) TS.Lê Thị Minh Đức K.A113 | 3->4 Rồi
31 Tin học đại cương (BA) (18) TS.Văn Hùng Trọng K.C202 | 3->4 Rồi
32 Đồ án tốt nghiệp (27) TS.Hồ Văn Phi K.E2102 | 3->4 Rồi
33 Cơ sở dữ liệu (6)_Nhóm 1 ThS.Nguyễn Thị Hạnh K.B207 | 3->4 Rồi
34 HỌC BÙ Tư tưởng Hồ Chí Minh (1) ThS.Trần Hoàng Hạnh K.A110 | 3->4 Rồi
35 HỌC BÙ Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) ThS.Trần Hoàng Hạnh K.A110 | 1->2 Rồi
36 HỌC BÙ Tiếng Anh chuyên ngành 3_BA (24) TS.Lê Thị Mỹ Hạnh K.A111 | 1->3 Rồi
37 HỌC BÙ Tiếng anh chuyên ngành 3 (1) ThS.Võ Hùng Cường K.A201 | 2->4 Rồi