Thứ tư (10-08-2022) - Tuần thứ 2

Báo nghỉ - dạy bù

Lịch dạy buổi chiều

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng / Tiết Đã Điểm danh Mode
1 Tiếng Anh 3 (1) ThS.Trần Văn Thành K.A103 | 6->7 Chưa
2 Công nghệ và lập trình web (3)_Nhóm 1 ThS.Ngô Lê Quân K.B205 | 6->7 Chưa
3 Công nghệ và lập trình web (7) ThS.Võ Ngọc Đạt K.A110 | 6->7 Rồi
4 Công nghệ và lập trình web (8)_Nhóm 1 ThS.Lương Khánh Tý K.B208 | 6->7 Chưa
5 Giải tích 2 (13) ThS.Nguyễn Thị Hải Yến K.A113 | 6->7 Chưa
6 Kiến trúc máy tính (14) TS.Dương Hữu Ái K.A112 | 6->7 Chưa
7 Tiếng Anh nâng cao 1 (21) ThS.Lê Thị Kim Tuyến K.A111 | 6->7 Rồi
8 Nguyên lý kế toán (2) ThS.Trần Thị Mỹ Châu K.A211 | 6->8 Chưa
9 Thống kê kinh doanh (1) TS.Nguyễn Thị Thu Đến K.A212 | 6->8 Chưa
10 Phân tích và thiết kế hệ thống (4) ThS.Võ Văn Lường K.A105 | 6->8 Chưa
11 Phân tích và thiết kế hệ thống (11) ThS.Lê Viết Trương K.A101 | 6->8 Đã báo nghỉ
12 Hình họa (1) ThS.Nguyễn Trọng Công Thành K.A114 | 6->9 Chưa
13 GDTC 3 (Cầu lông) (5) ThS.Nguyễn Trọng Minh K.T3TTSV.CL1 | 7->8 Chưa
14 Tiếng Anh 3 (2) ThS.Trần Văn Thành K.A103 | 8->9 Chưa
15 Công nghệ và lập trình web (3)_Nhóm 2 ThS.Ngô Lê Quân K.B205 | 8->9 Chưa
16 Công nghệ và lập trình web (8)_Nhóm 2 ThS.Lương Khánh Tý K.B208 | 8->9 Chưa
17 Giải tích 2 (14) ThS.Nguyễn Thị Hải Yến K.A113 | 8->9 Chưa
18 Kiến trúc máy tính (13) TS.Dương Hữu Ái K.A112 | 8->9 Chưa
19 Tiếng Anh nâng cao 1 (22) ThS.Lê Thị Kim Tuyến K.A111 | 8->9 Chưa
20 Tiếng Anh nâng cao 1 (23) . (Chọn) | 8->9 Chưa
21 GDTC 3 (Cầu lông) (6) ThS.Nguyễn Trọng Minh K.T3TTSV.CL1 | 9->10 Chưa

Lịch dạy buổi sáng

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng Đã Điểm danh Mode
1 Xác suất thống kê (8) ThS.Trần Thị Bích Hòa K.A211 | 1->2 Rồi
2 Hệ thống thông tin quản lý (5) TS.Trần Thảo An K.A113 | 1->2 Đã báo nghỉ
3 GDTC 3 (Bóng chuyền nữ) (6) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.bóng chuyền.1 | 1->2 Chưa
4 GDTC 3 (Bóng đá nam) (1) ThS.Tôn Long Cường K.Sân bóng đá.1 | 1->2 Chưa
5 Công nghệ và lập trình web (1)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS.Trần Văn Đại K.B205 | 1->2 Rồi
6 Công nghệ và lập trình web (5)_Nhóm 1 ThS.Võ Ngọc Đạt K.B208 | 1->2 Rồi
7 Công nghệ và lập trình web (9) ThS.Nguyễn Văn Bình K.A111 | 1->2 Đã báo nghỉ
8 Tiếng Anh nâng cao 1 (19) ThS.Võ Thị Thanh Ngà K.A112 | 1->2 Rồi
9 Quản trị quan hệ khách hàng (2)_Nhóm 1 ThS.Nguyễn Thị Khánh Hà K.B301 | 1->2 Rồi
10 Nguyên lý kế toán (4) ThS.Trương Hoàng Tú Nhi K.A101 | 1->3 Rồi
11 Tiếng Anh 2 (9) ThS.Hồ Phạm Xuân Phương K.A103 | 1->3 Rồi
12 Tiếng Nhật 1 (1) ThS.Nguyễn Thị Mai Phương K.A107 | 1->3 Chưa
13 Phân tích và thiết kế hệ thống (2) ThS.Lê Viết Trương K.A110 | 1->3 Đã báo nghỉ
14 Phân tích và thiết kế hệ thống (6) ThS.Võ Văn Lường K.A105 | 1->3 Rồi
15 Xác suất thống kê (7) ThS.Trần Thị Bích Hòa K.A211 | 3->4 Rồi
16 Hệ thống thông tin quản lý (6) TS.Trần Thảo An K.C106 | 3->4 Đã báo nghỉ
17 GDTC 3 (Bóng chuyền nam) (5) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.bóng chuyền.1 | 3->4 Chưa
18 GDTC 3 (Bóng đá nam) (2) ThS.Tôn Long Cường K.Sân bóng đá.1 | 3->4 Chưa
19 Công nghệ và lập trình web (1)_GD tiếng anh_Nhóm 2 TS.Trần Văn Đại K.B205 | 3->4 Rồi
20 Công nghệ và lập trình web (5)_Nhóm 2 ThS.Võ Ngọc Đạt K.B208 | 3->4 Rồi
21 Công nghệ và lập trình web (10) ThS.Nguyễn Văn Bình K.A111 | 3->4 Đã báo nghỉ
22 Tiếng Anh nâng cao 1 (20) ThS.Võ Thị Thanh Ngà K.A112 | 3->4 Rồi
23 Quản trị quan hệ khách hàng (2)_Nhóm 2 ThS.Nguyễn Thị Khánh Hà K.B301 | 3->4 Rồi