Danh sách hội đồng "Bảo vệ đề án 6" - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Tên hội đồng Phòng Ngày bắt đầu Giờ Thành viên hội đồng 1 Thành viên hội đồng 2 Thành viên hội đồng 3
Hội đồng 4 V.A405 (Khu V) - Phòng học lý thuyết 09/07/2021 8h00 TS Lê Thị Mỹ Hạnh TS Nguyễn Thanh Hoài
Sinh viên vào phòng bảo vệ trước khi diễn ra bảo vệ 10 phút

Danh sách sinh viên được bảo vệ

STT
THÔNG TIN SINH VIÊN
TÌNH HÌNH THI
SỐ THẺ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP SH
ĐỀ TÀI
GHI CHÚ
1
18BA072
Đặng Mai Ngọc Tường 25/04/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của BonPas Bakery Đà Nẵng
2
18BA046
Phạm Thị Nhị 06/08/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của BonPas Bakery Đà Nẵng_
3
18BA015
Nguyễn Thị Thùy Dương 11/05/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của BonPas Bakery Đà Nẵng_
4
18BA069
Đặng Thị Thanh Trúc 06/07/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của BonPas Bakery Đà Nẵng_
5
18BA047
Lê Thị Hồng Nhung 01/04/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank)
6
18BA016
Nguyễn Thị Hương Giang 24/12/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank)_
7
18BA030
Hoàng Thị Thúy Kiều 20/09/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank)_
8
18BA039
Trần Thị Kim Ngân 10/01/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank)_
9
18BA052
Nguyễn Tú Quyên 11/05/2000 18BA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN (HIGHLANDS COFFEE)
10
18BA029
Trương Thị Mỹ Khuyên 05/08/2000 18BA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN (HIGHLANDS COFFEE)_
11
18BA005
Huỳnh Thị Hồng Ánh 04/01/2000 18BA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN (HIGHLANDS COFFEE)_
12
18BA071
Nguyễn Đức Tuấn 18/04/2000 18BA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN (HIGHLANDS COFFEE)_
13
18BA068
Trần Thị Thúy Trinh 27/05/2000 18BA
Xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Sài Gòn Tourist
14
18BA006
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/10/2000 18BA
Xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Sài Gòn Tourist_
15
18BA073
Nguyễn Thanh Tuyền 29/10/2000 18BA
Xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Sài Gòn Tourist_
16
18BA063
Nguyễn Đắc Tiếp 07/03/1999 18BA
Xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Sài Gòn Tourist_
17
17BA044
Lê Văn Nam 25/02/1999 17BA
Xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Sài Gòn Tourist_
* Số lượng sinh viên dự thi: 17