Thứ sáu (09-06-2023) - Tuần thứ 45

Báo nghỉ - dạy bù

Lịch thi hôm nay 09-06-2023

STT Tên Học phần Chi tiết suất thi
1 Chuyên đề 2
2 - Vấn đáp

Lịch dạy buổi sáng

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (7) ThS.
Vũ Thị Tuyết
Mai
K.A311
|
1->2
X
GDTC 2 (Bóng chuyền) (5) ThS.
Nguyễn Văn
Thắng

|
1->2
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 2 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B202
|
1->2
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 2 TS.
Nguyễn Đức
Hiển | ThS.
Nguyễn Xuân
Pha
K.B206
|
1->2
X
Lập trình Java (2)_TA_Nhóm 1 TS.
Nguyễn Sĩ
Thìn
K.B109
|
1->2
X
Tiếng Anh 2 (1) ThS.
Lê Xuân Việt
Hương
K.A211
|
1->2
X
Lập trình Java (13)_Nhóm 1 TS.
Huỳnh Ngọc
Thọ
K.B108
|
1->2
X
Thiết kế web (5)_Nhóm 1 ThS.
Đỗ Công
Đức
K.B204
|
1->2
X
Thiết kế web (12)_Nhóm 1 ThS.
Nguyễn Ngọc Huyền
Trân | ThS.
Nguyễn Văn
Sang
K.B207
|
1->2
X
Đại số tuyến tính (11) ThS.
Hồ Thị Hồng
Liên
K.A207
|
1->2
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (2) ThS.
Võ Hùng
Cường
K.A103
|
1->3
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (10) TS.
Nguyễn Văn
Lợi | ThS.
Phan Trọng
Thanh
K.A314
|
1->3
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (17) TS.
Lê Văn
Minh
K.A305
|
1->3
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_CE (3) ThS.
Phan Thị Quỳnh
Hương
K.A303
|
1->3
X
Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (2) TS.
Lê Hà Như
Thảo
K.A307
|
1->3
X
Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (6) ThS.
Bùi Trần
Huân
K.A214
|
1->3
X
Quản trị học (2) ThS.
Huỳnh Bá Thúy
Diệu
K.A301
|
1->3
X
Marketing căn bản (6) ThS.
Trần Phạm Huyền
Trang
K.A213
|
1->3
X
Thực tập tốt nghiệp (3) ThS.
Đinh Thị Mỹ
Hạnh
V.B202
|
1->4
X
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (9) ThS.
Vũ Thị Tuyết
Mai
K.A311
|
3->4
X
GDTC 2 (Bóng chuyền) (6) ThS.
Nguyễn Văn
Thắng

|
3->4
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 1 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B202
|
3->4
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 1 TS.
Nguyễn Đức
Hiển | ThS.
Nguyễn Xuân
Pha
K.B206
|
3->4
X
Lập trình Java (2)_TA_Nhóm 2 TS.
Nguyễn Sĩ
Thìn
K.B109
|
3->4
X
Tiếng Anh 2 (2) ThS.
Lê Xuân Việt
Hương
K.A211
|
3->4
X
Lập trình Java (13)_Nhóm 2 TS.
Huỳnh Ngọc
Thọ
K.B108
|
3->4
X
Thiết kế web (5)_Nhóm 2 ThS.
Đỗ Công
Đức
K.B204
|
3->4
X
Thiết kế web (12)_Nhóm 2 ThS.
Nguyễn Ngọc Huyền
Trân | ThS.
Nguyễn Văn
Sang
K.B207
|
3->4
X
Thực tập tốt nghiệp (31) TS.
Lý Quỳnh
Trân
K.A210
|
3->4
X
Đại số tuyến tính (7) ThS.
Hồ Thị Hồng
Liên
K.A207
|
3->4
X

Lịch dạy buổi chiều

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Xác suất thống kê (16) TS.
Vũ Đình
Chinh
K.A214
|
6->7
Đã
báo nghỉ
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (14) ThS.
Bùi Trần
Huân
K.A307
|
6->7
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 2 TS.
Lê Thị Thu
Nga
K.B206
|
6->7
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 2 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B202
|
6->7
X
Lập trình Java (4)_Nhóm 1 TS.
Lê Văn
Minh
K.B109
|
6->7
X
Tiếng Anh 2 (3) ThS.
Lê Xuân Việt
Hương
K.A211
|
6->7
X
Lập trình Java (11)_Nhóm 1 TS.
Nguyễn
Thanh
K.B108
|
6->7
X
Thiết kế web (6)_Nhóm 1 ThS.
Nguyễn Ngọc Huyền
Trân | ThS.
Nguyễn Văn
Sang
K.B204
|
6->7
X
Thiết kế web (9)_Nhóm 1 ThS.
Đỗ Công
Đức
K.B207
|
6->7
X
Công nghệ WEB (1)_Nhóm 1 ThS.
Lê Viết
Trương
K.B208
|
6->7
X
Đại số tuyến tính (12) ThS.
Nguyễn Quốc
Thịnh
K.A207
|
6->7
X
Kinh tế vĩ mô (8) ThS.
Vũ Thị Tuyết
Mai
K.A105
|
6->7
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (3) ThS.
Võ Hùng
Cường
K.A103
|
6->8
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (6) TS.
Nguyễn Văn
Lợi
K.A305
|
6->8
X
Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (5) TS.
Trần Thiện
K.A303
|
6->8
X
Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (7) ThS.
Nguyễn Thị Thảo
Nhi
K.A114
|
6->8
X
Marketing căn bản (5) ThS.
Trần Phạm Huyền
Trang
K.A315
|
6->8
X
GDTC 2 (Bóng đá nam) (3) ThS.
Tôn Long
Cường

|
7->8
X
GDTC 2 (Bóng rổ nữ) (5) TS.
Trần Lê Nhật
Quang
(Chọn)
|
7->8
X
GDTC 2 (Cầu lông) (4) ThS.
Nguyễn Trọng
Minh

|
7->8
X
Tiếng anh chuyên ngành 2_CE (1) TS.
Nguyễn Vũ Anh
Quang
K.A301
|
8->10
X
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (1)_TA ThS.
Bùi Trần
Huân
K.A112
|
8->9
X
Xác suất thống kê (17) TS.
Vũ Đình
Chinh
K.A214
|
8->9
Đã
báo nghỉ
Thực tập tốt nghiệp CE (11) TS.
Nguyễn Hữu Nhật
Minh
K.A108
|
8->9
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 1 TS.
Lê Thị Thu
Nga
K.B206
|
8->9
X
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 1 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B202
|
8->9
X
Lập trình Java (4)_Nhóm 2 TS.
Lê Văn
Minh
K.B109
|
8->9
X
Tiếng Anh 2 (4) ThS.
Lê Xuân Việt
Hương
K.A211
|
8->9
X
Lập trình Java (11)_Nhóm 2 TS.
Nguyễn
Thanh
K.B108
|
8->9
X
Thiết kế web (6)_Nhóm 2 ThS.
Nguyễn Ngọc Huyền
Trân | ThS.
Nguyễn Văn
Sang
K.B204
|
8->9
X
Thiết kế web (9)_Nhóm 2 ThS.
Đỗ Công
Đức
K.B207
|
8->9
X
Công nghệ WEB (1)_Nhóm 2 ThS.
Lê Viết
Trương
K.B208
|
8->9
X
Kinh tế vĩ mô (7) ThS.
Vũ Thị Tuyết
Mai
K.A105
|
8->9
X
Đại số tuyến tính (14) ThS.
Nguyễn Quốc
Thịnh
K.A207
|
8->9
X
GDTC 2 (Bóng đá nam) (4) ThS.
Tôn Long
Cường

|
9->10
X
GDTC 2 (Bóng rổ nữ) (6) TS.
Trần Lê Nhật
Quang
(Chọn)
|
9->10
X
GDTC 2 (Cầu lông) (5) ThS.
Nguyễn Trọng
Minh

|
9->10
X
?

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã bắt đầu từ ngày 08/08/2022, Sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc, sự cố xảy ra khi sử dụng các hệ thống, Quý thầy vui lòng liên lạc trực tiếp inbox Phòng Đào tạo http://fb.com/daotao.vku.udn.vn hoặc email daotao@vku.udn.vn để được hỗ trợ hướng dẫn.