Thông báo v/v điều động sinh viên tham dự Triển lãm "Các giải pháp xây dựng thành phố thông minh"


"

Kính gửi:    - GVCN lớp sinh hoạt 18IT4,18IT5, 18CE

                   - Ban cán sự lớp sinh hoạt 18IT4,18IT5, 18CE

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng, UBND Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm trưng bày “Các giải pháp xây dựng thành phố thông minh” được diễn ra trong 2 ngày 09,10/04/2019 tại Trung tâm Hành chính thành phố - Số 24, Trần Phú, Đà Nẵng. Đối với Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Ban tổ chức sẽ sắp xếp xe đưa đón sinh viên tại Khoa vào chiều thứ ba (09/04/2019) để di chuyển tới Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1.   Thời gian, địa điểm tập trung:

-       Thời gian: 14h00 ngày 09/04/2019 (Thứ 3)

-       Địa điểm: Khuôn viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (bãi cỏ)

2.   Thành phần:

               -    15 sinh viên lớp 18IT4, 18IT5, 18CE.

Nhận được thông báo này, đề nghị Giảng viên chủ nhiệm chỉ đạo lớp thực hiện việc điều động đồng thời lập danh sách sinh viên tham dự (theo mẫu kèm theo) và gửi file mềm về Tổ Công tác sinh viên sáng ngày 05/04/2019.    

Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia Triển lãm phải thực hiện nghiêm túc và đúng giờ. Tổ CTSV sẽ thực hiện điểm danh và đánh giá vào điểm rèn luyện sau này.

Trân trọng./

"