Danh sách hội đồng "Bảo vệ đề án 4" - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Tên hội đồng Phòng Ngày bắt đầu Giờ Thành viên hội đồng 1 Thành viên hội đồng 2 Thành viên hội đồng 3
Hội đồng 1 V.A401 (Khu V) - Phòng học lý thuyết 05/07/2021 8h00 TS Nguyễn Thị Kiều Trang ThS Huỳnh Bá Thúy Diệu
Sinh viên vào phòng bảo vệ trước khi diễn ra bảo vệ 10 phút

Danh sách sinh viên được bảo vệ

STT
THÔNG TIN SINH VIÊN
TÌNH HÌNH THI
SỐ THẺ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP SH
ĐỀ TÀI
GHI CHÚ
1
19BA006
Nguyễn Tiên Cảnh 10/07/2001 19BA
Truyền thông marketing
Xem báo cáo
2
19BA073
Phan Ngọc Thảo Uyên 04/09/2001 19BA
Truyền thông marketing_
Xem báo cáo
3
19BA051
H Mal Niê 16/08/2000 19BA
Truyền thông marketing_
Xem báo cáo
4
19BA029
Đào Thị Thiên Kim 19/07/2001 19BA
Truyền thông marketing_
Xem báo cáo
5
19BA046
Trần Yến Nhi 22/04/2001 19BA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI HANDMADE
Xem báo cáo
6
19BA010
Nguyễn Tiến Đạt 22/12/1999 19BA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI HANDMADE_
Xem báo cáo
7
19BA064
Lê Thị Quỳnh Trang 29/06/2001 19BA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI HANDMADE_
Xem báo cáo
8
19BA034
Lâm Thị Trần Linh 05/11/2001 19BA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI HANDMADE_
Xem báo cáo
9
19BA036
Trương Thùy Linh 11/09/2001 19BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC RỬA TAY HANDMADE SC
Xem báo cáo
10
19BA063
Mai Thị Hoài Thương 03/07/2001 19BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC RỬA TAY HANDMADE SC_
Xem báo cáo
11
19BA076
Trịnh Thị Oanh 01/01/1999 19BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC RỬA TAY HANDMADE SC_
Xem báo cáo
12
19BA007
Nguyễn Thị Diễm 12/09/2001 19BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC RỬA TAY HANDMADE SC_
Xem báo cáo
13
19BA065
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22/11/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông cho buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm phụ kiện handmade
Xem báo cáo
14
19BA059
Nguyễn Thị Thu 28/01/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông cho buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm phụ kiện handmade_
Xem báo cáo
15
19BA075
Hồ Thị Như Ý 18/08/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông cho buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm phụ kiện handmade_
Xem báo cáo
16
19BA008
Nguyễn Thị Thùy Dung 05/10/2000 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông cho buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm phụ kiện handmade_
Xem báo cáo
17
19BA004
Đào Thị Mỹ Ân 12/02/2001 19BA
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing cho sản phẩm Tấm ốp lam Anpro
Xem báo cáo
18
19BA061
Nguyễn Thị Minh Thư 05/03/2001 19BA
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing cho sản phẩm Tấm ốp lam Anpro_
Xem báo cáo
19
19BA052
Đào Huỳnh Thị Diễm Phúc 14/02/2001 19BA
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing cho sản phẩm Tấm ốp lam Anpro_
Xem báo cáo
20
19BA045
Nguyễn Thị Ý Nhi 01/05/2001 19BA
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing cho sản phẩm Tấm ốp lam Anpro_
Xem báo cáo
* Số lượng sinh viên dự thi: 20