Danh sách hội đồng "Bảo vệ đề án 4" - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Tên hội đồng Phòng Ngày bắt đầu Giờ Thành viên hội đồng 1 Thành viên hội đồng 2 Thành viên hội đồng 3
Hội đồng 2 V.A402 (Khu V) - Phòng học lý thuyết 05/07/2021 8h00 ThS Nguyễn Thị Khánh Hà ThS Nguyễn Thị Khánh My
Sinh viên vào phòng bảo vệ trước khi diễn ra bảo vệ 10 phút

Danh sách sinh viên được bảo vệ

STT
THÔNG TIN SINH VIÊN
TÌNH HÌNH THI
SỐ THẺ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP SH
ĐỀ TÀI
GHI CHÚ
1
19BA035
Phùng Quốc Linh 21/05/2001 19BA
Chiến lược truyền thông Marketing cho nước 3 sạch
Xem báo cáo
2
19BA070
Lê Minh Trường 17/08/2001 19BA
Nước 3 sạch (sạch tay, sạch trái cây, sạch chén bát)
Xem báo cáo
3
19BA019
Phạm Thị Thu Hiền 01/09/2001 19BA
Nước 3 sạch (sạch tay, sạch trái cây, sạch chén bát)_
Xem báo cáo
4
19BA030
Nguyễn Thị Như Lệ 16/06/2001 19BA
Nước 3 sạch (sạch tay, sạch trái cây, sạch chén bát)_
Xem báo cáo
5
19BA037
Lê Thị Miền 29/08/2001 19BA
Truyền thông Marketing cho sản phẩm nước hoa khô handmade
Xem báo cáo
6
19BA016
Phạm Thị Hằng 24/10/2001 19BA
Truyền thông Marketing cho sản phẩm nước hoa khô handmade_
Xem báo cáo
7
19BA062
Trương Hoàng Thư 05/01/2001 19BA
Truyền thông Marketing cho sản phẩm nước hoa khô handmade_
Xem báo cáo
8
19BA072
Phạm Nhã Uyên 01/10/2001 19BA
Truyền thông Marketing cho sản phẩm nước hoa khô handmade_
Xem báo cáo
9
19BA069
Trần Công Trúc 02/09/2001 19BA
Vòng đeo tay handmade
Xem báo cáo
10
19BA011
Nguyễn Minh Đức 01/06/2001 19BA
Vòng đeo tay handmade_
Xem báo cáo
11
19BA031
Lương Thị Hồng Liên 16/05/2001 19BA
Vòng đeo tay handmade_
Xem báo cáo
12
19BA049
Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như 22/10/2001 19BA
Vòng đeo tay handmade_
Xem báo cáo
13
19BA043
Dương Thị Thanh Nhàn 04/07/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông Marketing tích hợp cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Xem báo cáo
14
19BA025
Lê Thị Như Huỳnh 25/02/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông Marketing tích hợp cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn_
Xem báo cáo
15
19BA013
Đinh Thị Hương Giang 20/08/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông Marketing tích hợp cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn_
Xem báo cáo
16
19BA071
Nguyễn Văn Tuấn 03/04/2001 19BA
Xây dựng chương trình truyền thông Marketing tích hợp cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn_
Xem báo cáo
* Số lượng sinh viên dự thi: 16