Kế hoạch – Thời khóa biểu giảng viên


Họ tên Buổi Thứ Hai
05/06/2023
Thứ Ba
06/06/2023
Thứ Tư
07/06/2023
Thứ Năm
08/06/2023
Thứ Sáu
09/06/2023
Thứ Bảy
10/06/2023
Chủ Nhật CN
11/06/2023
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Khoa KHMT
S
C
T
Khoa KTMT
S
C
T
Khoa KTS
S
C
T
Nguyễn Văn Thắng
S
C
T
Tôn Long Cường
S
C
T
Trần Lê Nhật Quang
S
C
T
Lê Quang Phước
S
C
T
Nguyễn Trọng Minh
S
C
T
Nguyễn Hữu Nhật Minh
S
C
T
Nguyễn Lê Tùng Khánh
S
C
T
Nguyễn Xuân Pha
S
C
T
Hoàng Hữu Đức
S
C
T
Lê Kim Trọng
S
C
T
Ninh Khánh Chi
S
C
T
Trần Thu Thủy
S
C
T
Nguyễn Hà Huy Cường
S
C
T
Đặng Quang Hiển
S
C
T
Nguyễn Vũ Anh Quang
S
C
T
Phan Thị Quỳnh Hương
S
C
T
Nguyễn Thị Huyền Trang
S
C
T
Trần Thị Trà Vinh
S
C
T
Phan Thị Lan Anh
S
C
T
Lý Quỳnh Trân
S
C
T
Nguyễn Thanh Tuấn
S
C
T
Ngô Lê Quân
S
C
T
Trịnh Thị Ngọc Linh
S
C
T
Nguyễn Văn Bình
S
C
T
Võ Ngọc Đạt
S
C
T
Đặng Đại Thọ
S
C
T
Lê Tân
S
C
T
Đặng Thị Kim Ngân
S
C
T
Vũ Đình Chinh
S
C
T
Trần Thị Bích Hòa
S
C
T
Trần Thị Thúy Ngọc
S
C
T
Nguyễn Trọng Công Thành
S
C
T
Trần Thị Hạ Quyên
S
C
T
Tăng Tấn Chiến
S
C
T
Phan Đăng Thiếu Hiệp
S
C
T
Nguyễn Thị Thanh Thúy
S
C
T
Lương Khánh Tý
S
C
T
Văn Hùng Trọng
S
C
T
Nguyễn Thị Kiều Trang
S
C
T
Lê Phước Cửu Long
S
C
T
Vũ Thị Quỳnh Anh
S
C
T
Nguyễn Thanh Hoài
S
C
T
Trần Phạm Huyền Trang
S
C
T
Võ Thị Thanh Thảo
S
C
T
Nguyễn Thị Thảo Nhi
S
C
T
Nguyễn Lê Ngọc Trâm
S
C
T
Lê Xuân Việt Hương
S
C
T
Nguyễn Thị Diệu Thanh
S
C
T
Lê Thị Kim Tuyến
S
C
T
Võ Thị Thanh Ngà
S
C
T
Trần Thị Thùy Liên
S
C
T
Nguyễn Thị Tuyết
S
C
T
Phạm Trần Mộc Miêng
S
C
T
Nguyễn Thị Mai Phương
S
C
T
Nguyễn Thị Kim Ánh
S
C
T
Trương Thị Viên
S
C
T
Nguyễn Thị Thu Đến
S
C
T
Nguyễn Hà Phương
S
C
T
Nguyễn Sĩ Thìn
S
C
T
Trần Văn Đại
S
C
T
Nguyễn Thu Hương
S
C
T
Trần Thế Sơn
S
C
T
Dương Hữu Ái
S
C
T
Vương Công Đạt
S
C
T
Nguyễn Thị Mai
S
C
T
Lê Thị Thu Nga
S
C
T
Phạm Nguyễn Minh Nhựt
S
C
T
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
S
C
T
Lương Xuân Thành
S
C
T
Dương Thị Phượng
S
C
T
Trần Văn Thái
S
C
T
Nguyễn Thị Phương Thảo
S
C
T
Trần Đình Sơn
S
C
T
Dương Thị Mai Nga
S
C
T
Nguyễn Thanh
S
C
T
Nguyễn Đỗ Công Pháp
S
C
T
Trần Thanh Liêm
S
C
T
Lê Viết Trương
S
C
T
Lê Văn Minh
S
C
T
Đinh Thị Đông Phương
S
C
T
Nguyễn Văn Thọ
S
C
T
Nguyễn Văn Chức
S
C
T
Trịnh Công Duy
S
C
T
Lê Tự Thanh
S
C
T
Nguyễn Thanh Bình
S
C
T
Hồ Văn Phi
S
C
T
Nguyễn Quang Vũ
S
C
T
Võ Văn Lường
S
C
T
Nguyễn Văn Lợi
S
C
T
Đinh Nguyễn Khánh Phương
S
C
T
Đặng Thị Thanh Minh
S
C
T
Nguyễn Thị Khánh Hà
S
C
T
Lê Thị Hải Vân
S
C
T
Phan Văn Thành
S
C
T
Lê Thị Minh Đức
S
C
T
Trần Thiện Vũ
S
C
T
Hồ Thị Hồng Liên
S
C
T
Nguyễn Quốc Thịnh
S
C
T
Bùi Trần Huân
S
C
T
Huỳnh Thị Kim Hà
S
C
T
Trần Ngọc Phương Thảo
S
C
T
Đào Thị Thu Hường
S
C
T
Huỳnh Bá Thúy Diệu
S
C
T
Vũ Thị Tuyết Mai
S
C
T
Ngô Thị Hiền Trang
S
C
T
Nguyễn Thị Như Quỳnh
S
C
T
Lê Song Toàn
S
C
T
Nguyễn Đức Hiển
S
C
T
Nguyễn Thanh Cẩm
S
C
T
Huỳnh Công Pháp
S
C
T
Hoàng Nguyên Vũ
S
C
T
Huỳnh Ngọc Thọ
S
C
T
Lê Thành Công
S
C
T
Võ Hùng Cường
S
C
T
Đỗ Công Đức
S
C
T
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
S
C
T
Đặng Vinh
S
C
T
Nguyễn Linh Giang
S
C
T
Ngô Hải Quỳnh
S
C
T