Kế hoạch – Thời khóa biểu giảng viên


Họ tên Buổi Thứ Hai
24/06/2024
Thứ Ba
25/06/2024
Thứ Tư
26/06/2024
Thứ Năm
27/06/2024
Thứ Sáu
28/06/2024
Thứ Bảy
29/06/2024
Chủ Nhật CN
30/06/2024
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Thanh Liêm
S
C
T
Dương Thị Mai Nga
S
C
T
Trần Đình Sơn
S
C
T
Nguyễn Đức Hiển
S
C
T
Nguyễn Hữu Nhật Minh
S
C
T
Lê Tự Thanh
S
C
T
Lê Kim Trọng
S
C
T
Hoàng Hữu Đức
S
C
T
Phan Đăng Thiếu Hiệp
S
C
T
Nguyễn Thị Huyền Trang
S
C
T
Nguyễn Thanh Bình
S
C
T
Lê Song Toàn
S
C
T
Hồ Văn Phi
S
C
T
Lê Thị Thu Nga
S
C
T
Ngô Lê Quân
S
C
T
Nguyễn Thanh Cẩm
S
C
T
Đinh Thị Mỹ Hạnh
S
C
T
Lê Viết Trương
S
C
T
Trần Văn Đại
S
C
T
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
S
C
T
Lương Xuân Thành
S
C
T
Nguyễn Thanh
S
C
T
Nguyễn Thị Thảo Nhi
S
C
T
Ngô Thị Hiền Trang
S
C
T
Trần Thiện Vũ
S
C
T
Phan Thị Lan Anh
S
C
T
Phan Thị Quỳnh Hương
S
C
T
Trần Thế Sơn
S
C
T
Đinh Thị Đông Phương
S
C
T
Trương Quốc Tuấn
S
C
T
Nguyễn Thanh Tuấn
S
C
T
Nguyễn Văn Chức
S
C
T
Nguyễn Trọng Công Thành
S
C
T
Nguyễn Văn Bình
S
C
T
Hồ Anh Trang
S
C
T
Nguyễn Sĩ Thìn
S
C
T
Nguyễn Thanh Yên Tùng
S
C
T
Trần Văn Lộc
S
C
T
Đặng Quang Hiển
S
C
T
Lê Phước Cửu Long
S
C
T
Nguyễn Thị Kiều Trang
S
C
T
Vũ Thị Quỳnh Anh
S
C
T
Hồ Thị Hồng Liên
S
C
T
Nguyễn Quốc Thịnh
S
C
T
Trần Thị Hạ Quyên
S
C
T
Nguyễn Thị Thanh Thúy
S
C
T
Nguyễn Trọng Minh
S
C
T
Nguyễn Văn Thắng
S
C
T
Hà Quốc Pháp
S
C
T
Lê Quang Phước
S
C
T
Trần Thị Vi Vân
S
C
T
Hồ Anh Hưng
S
C
T
Nguyễn Thanh Hoài
S
C
T
Lê Tân
S
C
T
Vương Công Đạt
S
C
T
Dương Hữu Ái
S
C
T
Nguyễn Vũ Anh Quang
S
C
T
Trần Thanh
S
C
T
Văn Hùng Trọng
S
C
T
Bùi Trần Huân
S
C
T
Phan Văn Thành
S
C
T
Nguyễn Đỗ Công Pháp
S
C
T
Trần Uyên Trang
S
C
T
Trần Thị Mỹ Châu
S
C
T
Vũ Thị Tuyết Mai
S
C
T
Trần Thu Thủy
S
C
T
Lê Thị Minh Đức
S
C
T
Vũ Thu Hà
S
C
T
Trần Thị Thúy Ngọc
S
C
T
Tăng Tấn Chiến
S
C
T
Dương Ngọc Pháp
S
C
T
Đinh Nguyễn Khánh Phương
S
C
T

S
C
T
Trần Ngọc Phương Thảo
S
C
T
Lê Thị Hải Vân
S
C
T
Lý Quỳnh Trân
S
C
T
Võ Ngọc Đạt
S
C
T
Nguyễn Văn Bình
S
C
T
Nguyễn Hoàng Hải
S
C
T
Trịnh Thị Ngọc Linh
S
C
T
Phạm Thị Hằng
S
C
T
Huỳnh Công Pháp
S
C
T
Hà Thị Minh Phương
S
C
T
Lê Thành Công
S
C
T
Lê Văn Minh
S
C
T
Huỳnh Ngọc Thọ
S
C
T
Nguyễn Đình Lầu
S
C
T
Nguyễn Văn Lợi
S
C
T
Nguyễn Thị Mai
S
C
T
Huỳnh Thị Kim Hà
S
C
T
Nguyễn Thị Phương Thảo
S
C
T
Ninh Khánh Chi
S
C
T
Nguyễn Hà Huy Cường
S
C
T
Đặng Thị Thanh Minh
S
C
T
Nguyễn Thị Khánh Hà
S
C
T
Trần Phạm Huyền Trang
S
C
T
Ngô Hải Quỳnh
S
C
T
Huỳnh Bá Thúy Diệu
S
C
T
Bùi Nữ Thanh Hà
S
C
T
Trương Thị Viên
S
C
T
Lê Thị Bích Thủy
S
C
T
Nguyễn Thị Thanh Hà
S
C
T
Lê Thị Phương Trang
S
C
T
Nguyễn Thị Thanh Huyền
S
C
T
Nguyễn Quang Vũ
S
C
T
Võ Văn Lường
S
C
T
Lê Hà Như Thảo
S
C
T
Nguyễn Thị Kim Ánh
S
C
T
Đặng Vinh
S
C
T
Nguyễn Linh Giang
S
C
T
Nguyễn Thị Thu Đến
S
C
T
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
S
C
T
Nguyễn Lê Ngọc Trâm
S
C
T
Lê Mai Anh
S
C
T
Trần Văn Thành
S
C
T
Trần Thị Quỳnh Châu
S
C
T
Nguyễn Thị Diệu Thanh
S
C
T
Hồ Phạm Xuân Phương
S
C
T
Lê Xuân Việt Hương
S
C
T
Trần Thị Minh Ngọc
S
C
T
Lê Thị Nhi
S
C
T
Nguyễn Thị Bích Thủy
S
C
T
Võ Thị Thanh Thảo
S
C
T