Phiếu khảo sát lấy ý kiến góp ý cho Khoa CNTT & TT năm 2019


"

Thứ 7 ngày 07/09/2019, Khoa CNTT&TT sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên Khoá 2019. Những bạn đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (file đính kèm) sẽ được miễn kiểm tra và miễn học một số học phần tiếng Anh. 

Đề nghị những bạn đủ tiêu chuẩn nộp chứng chỉ (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu nếu không công chứng) về Tổ Đào tạo trước ngày 05/09/2019.

"