Thông báo v/v điều động sinh viên tham dự Chương trình Khởi nghiệp PISI


"

Kính gửi:   - Giảng viên chủ nhiệm các lớp

                  - Sinh viên các lớp sinh hoạt

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ, kết nối thông tin và tìm hiểu các ứng dụng; đồng thời giải đáp hết những băn khoăn thắc mắc của các bạn sinh viên về chuyện đi làm và chuyện khởi nghiệp, Khoa CNTT&TT tổ chức Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và Khởi nghiệp PISI" với nội dung cụ thể như sau:

1.   Thời gian, địa điểm:

-    Thời gian: 14h30 ngày 22/03/2019 (Thứ 6)

-    Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

2.   Thành phần:

-    Lớp 17IT2, 17IT3, 17CE, 18IT1, 18IT2, 18IT3, 18IT4, 18IT5, 18CE: Mỗi lớp 15 sịnh viên.

-    Tất cả sinh viên lớp 17BA, 18BA

-    Cán bộ giảng viên có quan tâm

Nhận được thông báo này, đề nghị Giảng viên chủ nhiệm chỉ đạo lớp thực hiện việc điều động đồng thời lập danh sách sinh viên tham dự (theo mẫu kèm theo) và gửi file mềm về Tổ Công tác sinh viên trước ngày 21/03/2019

"