Về việc xác giấy tờ cho sinh viên


"

Nhằm giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi và đúng quy định, nay Tổ Công tác sinh viên thông báo đến tất cả các bạn sinh viên về một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của sinh viên cụ thể như sau:
1. Sinh viên xác nhận đơn và các loại giấy tờ cần lưu ý:
Bước 1: Đăng ký các loại đơn, giấy tờ cần xác nhận:

+ Cách 1: Đăng ký qua biểu mẫu online (áp dụng với một số mẫu đơn chung như xác nhận sinh viên đang học tại trường để hoãn quân sự, xác nhận vay vốn, chính sách thương bệnh binh, ...đặng ký tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ciXToFnkiKlaxAOTrgaFJXTHxvraSJe59H-MBCHChw/edit?usp=sharing
+ Cách 2: Sinh viên đến trực tiếp Tổ công tác sinh viên phòng A105 điền thông tin vào sổ quản lý đơn của đơn vị vào các ngày thứ 2 thứ 3.
Bước 2. Sinh viên nhận lại đơn, giấy tờ lưu ý:
-  Phòng CTSV trả đơn xác nhận cho sinh viên vào các ngày chiều thứ 5 và ngày thứ 6 hàng tuần; 
- khi đến nhận đơn sinh viên trình thẻ sinh viên và biên lai học phí, điền thông tin đầy đủ vào sổ nhận đơn. 
Lưu ý:
+  Đối với giấy xác nhận sinh viên đang học: Yêu cầu tất cả sinh viên hoàn thành học phí đầy đủ và hoàn thành nộp hồ sơ liên quan đến quân sự tại trường (đối với sinh viên nam).
+  Đối với giấy xác nhận vay vốn, sau khi sinh viên được hỗ trợ vay vốn tại địa phương thì sinh viên phải phản hồi thông tin về vay vốn theo yêu cầu về phòng CTSV.+ Trường hợp sinh viên sai thông tin (sheet cao đẳng, đại học) và ghi thiếu thông tin bất kỳ sẽ không nhận được giấy tờ xác nhận theo đúng thời gian quy định sẽ không giải quyết. 
Nếu có vướng mắc gì sinh viên phản hồi về mail phòng hoặc mail: ttdung@sict.udn.vn.

 

"