Thông báo triệu tập sinh viên tham gia tuần lễ doanh nghiệp và tuyển dụng - VKU Enterprise and Career Week 2021


Thông báo triệu tập sinh viên tham gia tuần lễ doanh nghiệp và tuyển dụng 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo triệu tập sinh viên tham gia tuần lễ doanh nghiệp và tuyển dụng với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và đối tượng tham gia:

a. Phiên khai mac:

- Thời gian: 7h30 ngày 19 tháng 4 năm 2021

- Đối tượng: 

+ Toàn thể sinh viên các lớp hệ đại học khóa 17

+ Toàn thể sinh viên các lớp hệ cao đẳng khóa 12,13,18,19

+ Sinh viên không có lịch học buổi sáng ngày 19/4/2021

 

b. Các phiên tư vấn và tuyển dụng của doanh nghiệp

- Thời gian: Từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 2021

- Đối tượng:

+ Bắt buộc sinh viên khóa 17 hệ đại học

+ Sinh viên các khóa khác không có lịch học quan tâm đăng ký tham gia.

2. Địa điểm:

Hội trường khu và phòng học 401, 403 (tầng 4 khu V

3. Trang phục:

Áo đồng phục VKU

Các hoạt động trong tuần lễ doanh nghiệp và tuyển dụng 2021 bao gồm không giới hạn các nội dung:

- Chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên;

- Chương trình kiến tập và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên;

- Chương trình tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp;

Đồng hành cùng VKU trong Tuần lễ doanh nghiệp và tuyển dụng này có 13 doanh nghiệp:

- Công ty TNHH Phần mềm FPT CN Đà Nẵng

- Công Ty Công Nghệ Phần Mềm Enclave

- Công ty TNHH Axon Active Việt Nam

- Công ty CP NAPA Global

- Công ty LogiGear

- Công ty CodeComplete Việt Nam

- Công ty TNHH IOTLINK

- Công ty TNHH MTV Phát triển CNTT Enouvo

- Công ty Code Engine Studio

- Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng

- Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất

- Công ty Rhino Ventures Asia

- Trung tâm VNPT-IT khu vực 3

Xem File đính kèm