Về việc nộp hồ sơ học bổng Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021


Phòng CTSV thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021, nội dung chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm và lưu ý một số nội dung sau:

*Sinh viên phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau đây:

   -  Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

   - Thuộc một trong các đối tượng: Con mồ côi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;

   - Có kết quả học tập đạt từ loại Khá và kết quả đánh đánh giá rèn loại tốt trong học kỳ I năm học 2020-2021;

   -  Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2020 -2021 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

*Yêu cầu hồ sơ:  sinh viên nhập thông tin tại link: https://bitly.com.vn/55vwhy và gửi hồ sơ (đơn xin tài trợ học bổng File đính kèm

, lý lịch sinh viên File đính kèm) về email các Khoa/Tổ và Công tác sinh viên trước ngày 25/05/2021.