Hướng dẫn đăng ký giấy xác nhận cho tân sinh viên khóa 2021


 Hướng dẫn đăng ký và thực hiện điển theo form mẫu đăng ký xác nhận sinh viên khóa 2021

1. Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: chỉ dành cho sinh viên Nam.

- Yêu cầu: Đối với giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Ngoài các thông tin sinh viên cần thiết, yêu cầu quan trọng sinh viên cung cấp đúng, chính xác địa chỉ theo hộ khẩu thường trú.

Link đăng ký: https://forms.gle/bqkUgNqMRoEMxZ2w5

2. Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng:

- Yêu cầu sinh viên cung cấp đúng, chính xác thông tin CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp.

Link đăng ký: https://forms.gle/JFkXwwKoGeNs8AYw5

3. Các giấy tờ để hưởng chính sách khác: liên hệ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên hoặc qua email: congtacsinhvien@vku.udn.vn