Danh sách thi kết thúc học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khóa 17


Phòng KT&ĐBCLGD thông báo danh sách thi kết thúc môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khóa 19 tại link dưới đây:

https://bitly.com.vn/kmt04o

 

LƯU Ý: Sinh viên phải tuân thủ đúng các quy định đối với hình thức thi trực truyến và thực hiện quay đầy đủ màn hình CÓ HIỂN THỊ KẾT QUẢ.

Xem lại Quy định đối với hình thức thi trực tuyến: File đính kèm

Hướng dẫn quay màn hình: File đính kèm

 

Phòng KT&ĐBCLGD.