Thông báo nộp hồ sơ học bổng - Kumho Asiana năm học 2021-2022


Nội dung thông báo chi tiết sinh viên xem tại link đính kèm ( https://bom.to/0FHu0e ) và lưu ý một số nội dung sau:)

+ Đối tượng: là sinh viên khóa 2021, có hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào đại học năm 2021.

+ Trị giá học bổng: 2.100.000 đồng/suất/học kỳ (trao học bổng toàn khóa khi sinh viên đảm bảo các điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện - điểm học tập học kỳ từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10) hoặc 2.8 điểm trở lên (thang điểm 4)) và rèn luyện loại Tốt trở lên.

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ emai các Khoa, tổ trước ngày 10/10/2021.

+ Link biểu mẫu:

Mẫu -01:https://bom.to/YqaHug 

Mẫu - 02: https://bom.to/9TYgqr 

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ  email: congtacsinhvien@vku.udn.vn - ĐT: 0236.3667129, 0973412117 (cô Trần Thị Dung).