Thông báo nộp hồ sơ - Quỹ Học bổng VAS năm học 2021-2022 (Trao tặng laptop cho sinh viên)


 

 

Phòng CTSV thông báo về nộp hồ sơ Quỹ Học bổng VAS, thông tin chi tiết sinh viên xem tại link đính kèm (https://by.com.vn/b8zaMr ) và lưu ý một số nội dung sau:

 - Quỹ Học bổng VAS  do  Công ty  TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ sẽ triển khai việc trao tặng 50 máy tính laptop cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- số lượng: Tối đa 10 sinh viên

- Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

+ Gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

+ Có nhiều đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch covid-19.

 + Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác.

-        Hồ sơ gồm:

Æ   + Đơn xin tài trợ học bổng (Mẫu 01) (link mẫu: https://by.com.vn/jvwn7m )

Æ   + Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (do địa phương cấp);

     + Bản photo các minh chứng liên quan đến những đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch covid-19 và các minh chứng tham gia các hoạt động, phong trào khác (nếu có).

Sinh viên nộp hồ sơ bản chụp trước ngày 08/10/2021 về địa chỉ email các Khoa và Tổ ,trường hợp sinh viên được nhận học bổng sẽ được nhà trường thông báo để nộp hồ sơ bản giấy về trường.