Thông báo kê khai lý lịch sinh viên các khóa


Nhằm thực hiện công tác quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính cho sinh viên được nhanh chóng và chính xác, Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên các khóa hệ Đại học kê khai/cập nhật thông tin lý lịch sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa hệ Đại học hiện đang học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

2. Thời gian:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2021.

3. Cách thức:

Sinh viên điền thông tin vào form theo từng khóa, cụ thể:

-         Khóa 17: https://forms.gle/FDKMLNGrCG4ENxnb9

-         Khóa 18: https://forms.gle/kyTwx3YREgv21D4n8

-         Khóa 19: https://forms.gle/KRtzdArV6YjHXi9w9

-         Khóa 20: https://forms.gle/FngsJRezDYgn65JC7

-         Khóa 21: https://forms.gle/tGa5GucA79CaxBb7A

4. Các thông tin hỗ trợ:

Sinh viên cần thông tin thêm liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo các cách sau:

     - Fanpage https://www.facebook.com/ctsv.vku.udn.vn/

     - Email: congtacsinhvien@vku.udn.vn        

     - Điện thoại: 0236 3667 129

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn thể sinh viên đang học tại Trường. Sinh viên thực hiện đúng thời gian, yêu cầu theo Thông báo này và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định sau thời gian trên.

    Lưu ý: Sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên cần giới thiệu đầy đủ thông tin sinh viên và nội dung cần được hỗ trợ.