Thông báo nộp bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên khóa 21


           Thực hiện Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và công tác hậu kiểm tuyển sinh năm 2021 đúng thời gian quy định, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học (bản giấy) đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Đối tượng: 

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 chưa nộp đầy đủ hồ sơ nhập học (bản giấy) cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra Thông báo đến 17h00 ngày 28/10/2021.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Sinh viên có thể nộp theo một trong các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

- Gửi hồ sơ nhập học về Trường qua Bưu điên theo địa chỉ sau:

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa (ĐT: 0935 050 321) - Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Khu V), Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

* Lưu ý: Sinh viên gửi hồ sơ bằng hình thức thư bảo đảm. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ thông tin: Họ tên, Mã SV, Lớp, Số điện thoại liên hệ. Ví dụ: Nguyễn Văn A, 21BA0123, Lớp 21BA, 0912345ABC.

         II.         HỒ SƠ CẦN NỘP

     1.        - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021);

      2.       - Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021) hoặc bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2021);

      3.        - Bản sao hợp lệ Học bạ THPT;

      4.        - Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh (trích lục khai sinh);

      5.        - Bản sao hợp lệ Hộ khẩu; 03 bản photo CMND/CCCD; 02 ảnh thẻ cỡ 3x4;

      6.        - Bản sao hợp lệ minh chứng các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

  * Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (đối với Đảng viên), Sổ Đoàn (đối với Đoàn viên) (nếu có) sinh viên sẽ nộp trực tiếp khi học tập trung tại Trường.

Sinh viên xem chi tiết thông tin hồ sơ cần nộp (hoặc bổ sung) tại địa chỉ: shorturl.at/qvyLV (đăng nhập mail trường cấp)

II.     CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ

Sinh viên cần thông tin thêm liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo các cách sau:

     -         Fanpage https://www.facebook.com/ctsv.vku.udn.vn/

     -         Email: congtacsinhvien@vku.udn.vn        

     -         Điện thoại: 0236 3667 129

Sinh viên thực hiện đúng thời gian, yêu cầu theo Thông báo này và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định sau thời gian trên.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên cần ghi rõ thông tin sinh viên và nội dung cần hỗ trợ.