[Khóa 2021] Thông báo V/v nộp minh chứng chứng chỉ tiếng Anh để được miễn học tiếng Anh


Để có căn cứ ra quyết định miễn học tiếng Anh đối với sinh viên khóa học 2021 có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 trở lên theo bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Phòng Đào tạo thông báo về việc nộp minh chứng chứng chỉ tiếng Anh, cụ thể như sau:

1. Cách thức nộp chứng chỉ: Bản sao có công chứng gửi về phòng Đào tạo

      Sinh viên có thể nộp chứng chỉ trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236 3 667113.

2. Thời gian nộp: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 04/11/2021.

Đề nghị sinh viên khẩn trương nộp các chứng chỉ nêu trên. Những sinh viên nộp trễ so với thời gian trên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan.

Phòng Đào tạo.