THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THÉP JFE


Thực hiện Công văn số 3774/ĐHĐN-HTQT ngày 05/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc điều động sinh viên tham dự buổi giới thiệu học bổng của Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc đăng ký tham gia buổi giới thiệu và tuyển chọn học bổng của Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản như sau:

1.      Nội dung tổ chức

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Thép JFE tổ chức Chương trình định hướng học bổng và gặp gỡ các ứng viên nhận học bổng  nhằm tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Tập đoàn.

2.      Đối tượng tuyển chọn

-       Sinh viên đang học các lớp tiếng Nhật miễn phí do Đại học Đà Nẵng tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí của JFE và sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật;

-       Có nguyện vọng theo học cao học tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học và có thể sử dụng được tiếng Nhật.

-       Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gia đình khó khăn đạt kết quả học tập tốt.

 

3.      Học bổng

-       Số suất: Dự kiến trao từ 07 đến 10 suất (bao gồm tất cả các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng).

-       Trị giá: 60.000 Yen/học bổng toàn phần và 30.000 Yen/học bổng bán phần

-       Thời gian trao học bổng: dự kiến tháng 01/2022

4.      Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom Meeting

5.      Thời gian và cách thức đăng ký

-       Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/11/2021.

-       Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký tham dự tại link: https://forms.gle/CNsLvL1pjdyNbaxB6

Nhà trường thông báo để sinh viên đăng ký tham dự theo đúng thời gian quy định và nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét. Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT:02363667129, emai congtacsinhvien@vku,udn.vn), chuyên viên phụ trách: Trần Thị Dung.

Trân trọng./.