Thông báo Về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi cho sinh viên HKII - năm học 2021 - 2022


Phòng Công tác sinh viên thông báo cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi cho sinh viên có nhu cầu theo hướng dẫn như sau:

Đối tượng

I.1. Đối với sinh viên được cấp giấy xác nhận sinh viên (tạm hoãn NVQS, học bổng khuyến học nộp cho địa phương…)

      Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường.

I.2. Đối với sinh viên được cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… trong thời gian học.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sinh viên đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn
tín dụng ưu đãi tại địa chỉ: https://forms.gle/SxnDhiTvgQtfNYUm7
 (sinh viên phải đăng nhập bằng email cá nhân do Nhà trường cấp).

Bước 2: Sinh viên theo dõi email cá nhân để nhận file scan. Nếu cần bản giấy, sinh viên có thể đến nhận trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên.

Lưu ý:

Sinh viên cung cấp đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký để được cấp giấy xác nhận.

Thời gian nhận: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký (không tính thứ 7, Chủ nhật).

Sinh viên muốn vay vốn tín dụng đào tạo phải thuộc các đối tượng ở mục I.2 nếu không Ngân hàng Chính sách Xã hội ở địa phương sẽ không cho vay vốn.

Sinh viên chỉ đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn
tín dụng ưu đãi khi có nhu cầu thực sự, không đăng ký dự phòng vì mỗi giấy chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian ngắn.

Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản thông tin đến giảng viên chủ nhiệm các lớp, triển khai thông báo đến sinh viên thuộc đơn vị mình thực hiện đúng theo như hướng dẫn.

 

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên phụ trách: cô Lê Thị Quỳnh Hoa (ĐT: 0236.3667129 - liên lạc trong giờ hành chính). Khi phản hồi, sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin sinh viên và nội dung cần được hỗ trợ.

Trân trọng