Hướng dẫn sinh viên cập nhật trạng thái Covid và thông tin tiêm Vaccine Covid-19


Để chuẩn bị cho công tác giảng dạy & học tập trực tiếp tại Trường từ ngày 21/02/2022 tại Trường Đại học Công nghệ  Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng, sinh viên phải thực hiện cập nhật cập nhật trạng thái Covid và thông tin tiêm Vaccine Covid-19 như hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn cập nhật trạng thái Covid-19

Để thực hiện cập nhật trạng thái Covid 19 của mình, sinh viên thực hiện như sau:

Bước 1. Truy cập vào hệ thống quản lý đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/sv

Bước 2. Chọn mục Cập nhật thông tin Covid => Cập nhật trạng thái Covid

Bước 3. Tiến hành cập nhật thông tin và Khai báo đang là F0 hoặc F1 hoặc ở vùng dịch cấp đô 4.

Lưu ý: Khi có sự thay đổi thông tin về trạng thái Covid-19, sinh viên cập nhật lại trạng thái của mình.

 

2. Hướng dẫn cập nhật thông tin tiêm Vaccine Covid-19 & cấp độ vùng dịch

Để cập nhật thông tin tiêm phòng vaccine Covid-19 và cấp độ vùng dịch, sinh viên thực hiện như sau:

Bước 1. Truy cập vào hệ thống quản lý đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/sv

Bước 2. Chọn mục Cập nhật thông tin Covid => Cập nhật mũi tiêm Vaccine

Bước 3. Tiến hành cập nhật thông tin và lưu.

Lưu ý:

 - Khi sinh viên có thay đổi mũi tiêm hoặc ở cấp độ vùng dịch, yêu cầu sinh viên thực hiện việc cập nhật thường xuyên.

 

Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau:

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của virus (PCR).

- Là người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Là người có biểu hiện lâm sàng nghĩ mắc COVID-19 (ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

- Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 với virus SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp dưới da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

 - Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

 - Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).