Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI


 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI

 

 

Thực hiện Công văn số 640/ĐHĐN-HTQT ngày 17/02/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc lập danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng Keidanren & JCCI, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

-  Sinh viên trình độ đại học;

-  Có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt;

-  Hiện đang không nhận học bổng/hỗ trợ tài chính nào;

-  Ưu tiên sinh viên biết tiếng Nhật, có nguyện vọng làm việc cho các công ty
Nhật Bản.

2.   Số lượng và trị giá học bổng

-  Số lượng: 02 suất

-  Trị giá: 7.000.000 VNĐ/suất

-  Thời gian dự kiến trao học bổng: 10/3/2022

3.   Hồ sơ học bổng

-  Sinh viên nộp hồ sơ gồm:

+  Đơn xin xét cấp học bổng theo mẫu tại địa chỉ link: https://bom.so/CVO1jK 

+ Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn như bản sao công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo; giấy xác nhận gia đình chính sách… Trong trường hợp gia đình hoặc riêng bản thân sinh viên có những khó khăn đặc biệt khác thì sinh viên làm đơn viết tay, nêu rõ hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương.

+ Sinh viên năm nhất nộp minh chứng kết quả học tập năm lớp 12, sinh viên các khóa đang học nộp bảng điểm học tập năm học 2020-2021.

+   Minh chứng về việc tham gia học tiếng Nhật (nếu có);

+    Các giấy chứng nhận đạt thành tích (nếu có).

4.   Thời gian và cách thức nộp hồ sơ

-  Thời gian: Sinh viên đăng ký nộp hồ sơ xét chọn học bổng nhập thông tin và gửi bản chụp tại link https://forms.gle/GRtdBeHnkoTkmo7z8trước 14h ngày 21/02/2022.

-   Nộp hồ sơ: Sinh viên đã đăng ký xét chọn học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên (Khu V phòng A105) hoặc gửi hồ sơ bản giấy về địa chỉ phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn; đường Nam Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Sinh viên gửi hồ sơ bằng hình thức thư bảo đảm. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ thông tin: Họ tên, lớp, số điện thoại liên hệ, hồ sơ học bổng JCCI. Ví dụ: Nguyễn Văn A. 123456789, 0912345ABC, hồ sơ học bổng JCCI.

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết thực hiện theo đúng thời gian quy định và nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét. Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@vku,udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên phụ trách: Cô Trần Thị Dung.

Trân trọng./.