Thông báo triệu tập sinh viên tham gia Các phiên tư vấn và tuyển dụng của các doanh nghiệp


????????????THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN THAM GIA CÁC PHIÊN TƯ VẤN VÀ TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ????????????
 
Căn cứ kế hoạch tổ chức chương trình tọa đàm Xu hướng, cơ hội nghề nghiệp và tuyển dụng nguồn nhân lực số - vai trò của các bên liên quan. Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên tham gia các phiên tư vấn và tuyển dụng của các doanh nghiệp (nội dung chi tiết theo file đính kèm)
 
???? Thời gian: Từ 13h30 ngày 19 tháng 03 năm 2022
???? Địa điểm: Phòng học A101, A103, A105 và A107 - Khu K
???? Trang phục : Áo đồng phục VKU