Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội, học kỳ II năm học 2021 - 2022


Nhà trường công bố danh sách sinh viên dự kiến được xét miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội, học kỳ II năm học 2021 – 2022.

Xem Danh sách: https://bitly.com.vn/3xrkwh

Mọi thông tin chi tiết sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên – Cô Nguyễn Thị Nga, Điện thoại: 02363.667.129 (liên lạc trong giờ hành chính) trước 17h ngày 24/3/2022. Sau thời gian trên sinh viên tự chịu trách nhiệm.