Thông báo V/v triển khai đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho sinh viên


THÔNG BÁO

V/v triển khai đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho sinh viên 

Căn cứ Công văn số 1653/UBND-SYT ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt triển khai đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3;

Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tiêm chủng.

Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn chưa tiêm mũi 2 và mũi 3.

2. Thời gian tiêm chủng: Từ 5/4/2022 đến ngày 7/4/2022.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 10h00.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 15h30 phút.

3. Địa điểm tiêm chủng.

Nhà Văn hoá Quận Ngũ Hành Sơn, Số 01 - Đường Trần Văn Đán, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Nhà trường thông báo để sinh viên đi tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa phối hợp, thông tin và chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm triển khai tới các lớp sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ chuyên viên phụ trách  Cô Nguyễn Thị Nga - Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236.3667.129 - liên lạc trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

 

Trân trọng./.