Thông báo Về việc tuyển Nhóm trưởng và Tình nguyện viên cho giải Vng IronMan 70.3 Danang Vietnam 2022 tại Đà Nẵng


 THÔNG BÁO

Về việc tuyển Nhóm trưởng và Tình nguyện viên cho giải VNG IRONMAN 70.3 DANANG VIETNAM 2022 tại Đà Nẵng

Thực hiện công văn của Ban Công tác Học sinh sinh viên – Đại học Đà Nẵng về việc hỗ trợ công tác truyền thông và tuyển tình nguyện viên cho cuộc thi VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam, SUNRISE SPRINT và IRONKIDS năm 2022 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức (theo công văn đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao gửi đến Đại học Đà Nẵng).

 

Đây là dịp để sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với sự kiện mang tính chất quốc tế và cải thiện khả năng Tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm…, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường được biết và đăng ký tham dự chương trình (thông tin và quyền lợi trình bày theo link đăng ký) như sau:

 1. Link tuyển Nhóm trưởng: https://forms.gle/Fd4UKEH9VfD5zje6A

 2. Link tuyển Tình nguyện viên: https://forms.gle/Wktusst9BpmPqsS18

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa phối hợp, chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập triển khai thông tin tới các lớp sinh hoạt để sinh viên biết và đăng ký tham dự chương trình theo thông báo của Ban Tổ chức.

Trân trọng./.