Thông báo đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022 

­

Phòng Công tác sinh viên (P.CTSV) thông báo về việc đăng ký ngoại trú năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng

Tất cả sinh viên của Trường, ngoại trừ sinh viên đang ở KTX không phải đăng ký.

2. Hồ sơ đăng ký

- Đối với sinh viên ở địa chỉ tạm trú: bản sao y hợp lệ giấy đăng ký tạm trú có xác nhận của công an phường (xã) nơi cư trú.

- Đối với sinh viên ở địa chỉ thường trú: bản sao y hợp lệ hộ khẩu tại Đà Nẵng.

3. Cách thức đăng ký

- Sinh viên đăng ký theo lớp.

- Lớp trưởng lập danh sách theo mẫu đính kèm (mẫu đăng ký có thể tải tại địa chỉ https://bom.so/AeGArm) và tập hợp hồ sơ gửi về Phòng CTSV.

            4. Thời hạn thực hiện: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28/4/2022

Về việc đăng ký ở ngoại trú yêu cầu bắt buộc sinh viên thực hiện. Sinh viên không đăng ký thông tin ở ngoại trú theo đúng quy định trên phải chịu hình thức kỷ luật, trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính), Cô Lê Thị Quỳnh Hoa.