Thông báo rà soát việc xử lý kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng_Đợt 2, Học kỳ 1, Năm học 2021-2022


Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng_Đợt 1, Học kỳ I, Năm học 2020-2021.
Sinh viên xem và kiểm tra kết quả điểm tổng kết của Học kỳ I, năm học 2021-2022 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp. 
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên hết ngày 06/5/2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

Khóa 17: File đính kèm

Khóa 18: File đính kèm

Khóa 19: File đính kèm

Khóa 20: File đính kèm

Cao đẳng Khóa 2019: File đính kèm

Cao đẳng Khóa 2018 trở về trước: File đính kèm

Ghi chú:

Danh sách sinh viên Khóa 17, 18, 19, 20 chưa tham gia xét trong đợt 1: File đính kèm

Toàn bộ sinh viên Khóa 21 chưa tham gia xét trong đợt này.