[Khóa 2019] Danh sách sinh viên chưa hoàn thành môn học Giáo dục thể chất


Căn cứ kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 2019 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng đã thống kê các sinh viên khóa 2019 chưa hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất (có danh sách kèm theo)

Nay Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên trên được biết để sớm hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất.

Trân trọng./.