[Khóa 2021] Danh sách sinh viên học GDQP-AN (đợt từ 11/7/2022 - 31/7/2022)


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022,

Căn cứ theo kết quả đăng ký và hoàn thành lệ phí môn học Giáo dục quốc phòng - an, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên (khóa tuyển sinh năm 2021) tham gia học Giáo dục quốc phòng - an ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện:

- Tất cả sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 hoặc sinh viên khóa trước chưa hoàn thành GDQP-AN.

- Sinh viên sẽ được cử đi học GDQP-AN khi đảm bảo các điều kiện: Đã đăng ký môn học GDQP-AN và hoàn thành lệ phí môn học.

2. Kết quả:

- Danh sách sinh viên được cử đi học GDQP-AN: 1.247 sinh viên;

- Danh sách sinh viên đã đăng ký nhưng không hoàn thành lệ phí: 79 sinh viên. Các sinh viên này sẽ bị loại ra khỏi danh sách tham gia học đợt này.

3. Thời gian, địa điểm tham gia học GDQP-AN:

- Sinh viên học tập trung tại Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Đà Nẵng,

- Thời gian: 03 tuần (từ ngày 11/7/2022 - 31/7/2022)

- Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Email: gdqpan@des.udn.vn. Điện thoại: (84)2363 950 779.

4. Quy định tập trung và các lưu ý:

- Sinh viên được cử đi học phải có mặt tại Khoa GDQP-AN vào lúc 16:00, ngày 10/7/2022 để thực hiện các thủ tục nhập học với Khoa GDQP-AN;

- Quy định về tư trang cá nhân và các quy định khác sẽ do Khoa GDQP-AN thông báo cụ thể qua email và Zalo cho sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

* Danh sách sinh viên được cử đi học GDQP-AN

 

* Danh sách Sinh viên không đủ điều kiện tham gia học GDQP-AN