Thông báo công khai kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022


THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện ngày 17/6/2022, Nhà trường công khai kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể như sau:
???? Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/6/2022.
???? Sinh viên xem kết quả rèn luyện tại địa chỉ sau:
☃️ Khoa Khoa học máy tính: https://bom.so/qmq2Xp
☃️ Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử: https://bom.so/a38v06
☃️ Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử: https://bom.so/CScNX9
????Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến điều chỉnh điểm rèn luyện, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V); điện thoại: 0236 3667129, Email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Thầy Bùi Văn Cường. Sau thời gian công khai, nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.