Thông báo về việc triển khai học bổng Thắp sáng tương lai năm 2022 do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam tài trợ


THÔNG BÁO

Về việc triển khai học bổng Thắp sáng tương lai năm 2022

 

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo về chương trình học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai (Lighting up your future Scholarship – LUYF) do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các nhóm ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và có thành tích trong học tập và hoạt động cộng đồng, xã hội; sinh viên có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng;

- Sinh viên khuyết tật trên cả nước thuộc mạng lưới của DRD.

2.   Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 200 suất.

   - Trị giá học bổng: Tổng giá trị học bổng lên tới 25.000.000 VND/suất;

+ Cơ hội thực tập và việc làm tại Deloitte Việt Nam và các đối tác của Deloitte Việt Nam

+ Tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng. Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia.

+ Đặc biệt, tất cả các bạn đăng ký học bổng đều được mời tham dự một khóa đào tạo kỹ năng phát triển bản thân do chuyên gia Deloitte trực tiếp giảng dạy.

3.   Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 15/08/2022

- Thời gian phỏng vấn: Từ tháng 8 đến tháng 9/2022

- Thời gian trao học bổng: Tháng 9/2022.

4.   Hình thức nộp hồ sơ

Sinh viên tham gia chương trình học bổng nộp hồ sơ trực tiếp về Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai, thông tin cụ thể:

- Đăng ký thông tin tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/TX3Vv0yEk9

- Thông tin về chương trình học bổng: https://drive.google.com/file/d/1Y0lkdXOPe_fmmh6N8ygivsYU-_GZ2QSt/view

- Fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/LUYF.Alumni

- Email: vnluyf@deloitte.com

Phòng Công tác sinh viên thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Trân trọng./.