Thông báo Về việc triển khai học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc triển khai học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022

 Thực hiện Công văn số 2678/ĐHĐN-HSSV ngày 28/7/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai học bổng do Ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng, nội dung cụ thể như sau:

 Đối tượng và tiêu chí xét chọn

 - Là sinh viên chính quy có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau đây:

 - Đạt giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật hoặc có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng từ cấp trường trở lên;

 - Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021 đạt từ loại Khá trở lên;

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi).

 Số lượng và trị giá học bổng

 - Số lượng: 05 (năm) suất (toàn ĐHĐN);

  - Trị giá học bổng: Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/sinh viên/năm học;

  - Thời gian thụ hưởng: Từ khi được nhận học bổng lần đầu đến khi tốt nghiệp (theo khung chương trình chuẩn của ngành học). Học bổng được trao theo từng năm học dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm trước đó.

 Hồ sơ tham gia xét chọn

  - Đơn đề nghị xét cấp học bổng (mẫu kèm theo);

  - Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong năm học 2020 - 2021 có xác nhận của nhà trường;

  - Bản sao các chứng nhận về thành tích nghiên cứu khoa học, đạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật; thành tích học tập, hoạt động khác (nếu có).

  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

 - Thời gian:  Từ ngày ra Thông báo đến 10h00 ngày 04/8/2022 (thứ Năm)

 - Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

 Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.

Đề nghị phòng Đào tạo hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp bảng điểm cho sinh viên kịp thời; các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính hoặc gửi về email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.

Trân trọng./.

File đính kèm