Thông báo về việc kê khai số Định danh cá nhân hoặc Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc


HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN

SỐ CMND THÀNH SỐ ĐDCN/CCCD

          Thực hiện công văn số 912/BHXH-QLT ngày 10/5/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về việc kê khai số Định danh cá nhân hoặc Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc (BHYT).

          Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên và yêu cầu sinh viên (K18-K21) kê khai thông tin số ĐDCN/CCCD vào hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường.

Thời gian mở hệ thống để kê khai:

          Từ ngày 08/8/2022 đến 31/8/2022, sau thời gian trên hệ thống tự động khóa.

          Các bước thực hiện kê khai thay đổi thông tin số chứng minh nhân dân (CMND) thành số căn cước công dân (CCCD).

Lưu ý:

- Việc thay đổi thông tin là quan trọng, liên quan đến hồ sơ sinh viên, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên. Vì vậy, đề nghị sinh viên điền thông tin chính xác!

Đối với thẻ Căn cước công dân làm từ 01/01/2016 đến trước ngày 10/10/2018 thì nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Với các thẻ làm từ ngày 10/10/2018 thì nơi cấp Căn cước công dân chính xác là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản thông tin đến giảng viên chủ nhiệm các lớp, triển khai thông báo đến sinh viên thuộc đơn vị mình thực hiện đúng theo như hướng dẫn.

Trân trọng.

P/S:

Các file đính kèm: