Thông báo về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên


THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên

Nhằm thực hiện quy định về hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên, Nhà trường thông báo yêu cầu sinh viên toàn trường thực hiện cập nhật thông tin và nộp lý lịch sinh viên, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:

- Cập nhật, bổ sung thông tin sinh viên và thông tin liên hệ của gia đình:

   + Địa chỉ thường trú, tạm trú.

   + Số điện thoại.

   + Tên liên hệ của gia đình (cha/mẹ hoặc người giám hộ).

Trường hợp sinh viên chưa có ảnh đại diện trên hệ thống, hoặc muốn cập nhật lại ảnh mới nhất, vui lòng gửi file ảnh về email của Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ: congtacsinhvien@vku.udn.vn (quy ước đặt tên file: hoten.MaSV.jpg, ví dụ: tvnam.21IT001.jpg).

-  Nộp lý lịch sinh viên (in từ hệ thống, dán ảnh và ký xác nhận).

Lưu ý: sinh viên nộp theo lớp, Lớp trưởng tập hợp hồ sơ và nộp về Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.105, khu V).

2. Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Truy cập cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: daotao.vku.udn.vn/sv

- Bước 2: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp

- Bước 3: Cập nhật thông tin

- Bước 4:  In lý lịch và ký xác nhận, nộp cho Lớp trưởng.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/08/2022.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn thể sinh viên đang học tại Trường. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật và thực hiện đúng thời gian và các nội dung yêu cầu theo Thông báo này.

Đề nghị các khoa chỉ đạo các Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên và đôn đốc thực hiện.

Trong quá trình cập nhật, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn. Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính, chuyên viên: Cô Thùy Linh).

Trân trọng./.

File đính kèm