Thông tin tuyển dụng - Công ty ABEAM


Thông tin tuyển dụng - Công ty ABEAM

 

Hiện tại, văn phòng ABeam tại Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng 10 sinh viên mới tốt nghiệp cho vị trí ERP Fresher (toàn thời gian) và bắt đầu làm việc từ tháng 10/2022.

 

 

 

Chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Ms. Võ Huỳnh Yến Ly

 

Talent Acquisition Specialist

 

Tel +842839116345  |  Mobile +84 938 480 358

Email: lvo@abeam.com


ABeam Consulting (Vietnam) Co., Ltd.

Level 2 & 4, Queen Building, 49 Dien Bien Phu, Da Kao Ward,

District 1, Ho Chi Minh City
(Tax ID: 0315086635)

 

https://www.abeam.com/vn/en