Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023


THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

 

Căn cứ Thông báo số 1095/ĐHVH-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về việc thu học phí Học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên hệ Đại học. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn, Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1.      Đối tượng được xét gia hạn thời gian nộp học phí

- Sinh viên (Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc các trường hợp khó khăn đột xuất không thể nộp học phí đúng thời hạn.

- Sinh viên đã thanh toán đầy đủ học phí của kỳ trước.

2.      Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2022

3.      Hồ sơ

- Đơn xin gia hạn học phí (mẫu kèm theo). Sinh viên có thể tải mẫu đơn tại địa chỉ: https://bom.so/O3wiLp

4.      Cách thức nộp hồ sơ

Sinh viên hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (Khu V, phòng A105).

5.      Một số lưu ý:

       -  Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết những trường hợp nộp đơn gia hạn học phí sau thời gian quy định.

       - Khi hết thời gian gia hạn học phí, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý học vụ theo quy định hiện hành.

       - Đối với sinh viên năm cuối gia hạn học phí, phải hoàn thành học phí mới được nhận bằng tốt nghiệp.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn. Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), cô Nguyễn Thị Thùy Linh (ĐT: 0236.3667129 - liên lạc trong giờ hành chính). Khi phản hồi, sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin sinh viên và nội dung cần được hỗ trợ.