Thông báo V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID" Trên nền tảng thiết bị di động


THÔNG BÁO

V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID" Trên nền tảng thiết bị di động

 Bảo hiểm xã hội số - VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là ứng dụng miễn phí, việc đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID có thể thay thế thẻ BHYT giấy, sinh viên không cần phải giữ, bảo quản thẻ giấy, hạn chế tình trạng thất lạc, hư hỏng.

Sinh viên có thể sử dụng ứng dụng VssID như sổ khám chữa bệnh để theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, thực hiện các dịch vụ công liên quan đến việc tham gia, thụ hưởng, đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi gia hạn thẻ, cấp lại thẻ do hỏng mất, thay đổi thông tin…

Thực hiện Công văn số 1740/BHXH-QLT ngày 24/8/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh viên viên năm học 2022 - 2023; Nhà trường thông báo toàn thể sinh viên thực hiện cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID trên nền tảng thiết bị di động với các nội dung như sau:

1.      Đối tượng thực hiện

- Sinh viên chưa đăng ký cài đặt VssID (xem Phụ lục 1)

- Sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập vào ứng dụng (xem Phụ lục 2).

2.      Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 kèm theo.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập ứng dụng thực hiện điền đầy đủ mã số BHYT, bấm chọn quên mật khẩu tin nhắn được gửi về số điện thoại đã đăng ký và thực hiện các bước như hướng dẫn tại Phụ lục 3 - phần II.

3.      Thời gian thực hiện.

Sinh viên thực hiện cài đặt và kích hoạt ứng dụng VssID từ ngày ra thông báo đến ngày 20/9/2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Cô Nga - Điện thoại: 0236.3667.129) để được hỗ trợ. Đề nghị Lãnh đạo các Khoa phối hợp, thông tin và chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm triển khai tới các lớp sinh hoạt.

 

 

Trân trọng./.