Thông báo Về việc đăng ký tham gia Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở Software Freedom Day - SFD 2022


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở Software Freedom Day - SFD 2022

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở Software Freedom Day - SFD 2022, Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên đăng ký tham gia các chuyên đề do doanh nghiệp phối hợp triển khai, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký:  Từ ngày ra Thông báo đến 15h00 ngày 15/9/2022.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

     - Thời gian: Chiều ngày 17/9/2022;

     - Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

3. Nội dung

     - Chuyên đề 1: Blockchain application development with solidity (Từ 13h30 đến 17h00 - Đơn vị: Công ty TNHH MTV phát triển công nghệ thông tin ENOUVO);

     - Chuyên đề 2: Công nghệ BlockChain - Thực tế triển khai cho các SPDV của Tập đoàn VNPT (Từ 13h30 đến 15h30 - Đơn vị: Trung tâm VNPT IT Khu vực 3).

Đối với Chuyên đề 2, công ty dành tặng 50 suất quà cho sinh viên tham dự đầu tiên.

(Chi tiết chương trình tại Phụ lục đính kèm)

4. Link ký tham gia

     Sinh viên đăng ký vào link: https://forms.gle/TcfWcsjg7fHxA6y76

     Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với các kiến thức thực tế về công nghệ Block Chain, Nhà trường đã phối hợp với các công ty công nghệ hàng đầu để tổ chức các chuyên đề cho sinh viên. Đề nghị các Khoa, Giảng viên chủ nhiệm các lớp phối hợp triển khai nội dung thông báo đến sinh viên được biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng./.