Thông báo Về việc thực hiện khai báo thông tin về tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19


THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khai báo thông tin về tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19

 

Thực hiện Công văn Khẩn số 3419/ĐHĐN-HSSV ngày 14/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng các mũi vaccine phòng Covid-19, Nhà trường thông báo cho sinh viên khẩn trưởng, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Sinh viên, lưu học sinh tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đầy đủ, kịp thời theo quy định để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

2. Yêu cầu tất cả sinh viên toàn trường thực hiện khai báo thông tin về tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19

- Link khai báo: https://forms.gle/aMYPFt9RPcMXag8L9

- Thời gian: Trước 14h00 ngày 16/9/2022 (thứ 6)

3. Yêu cầu tất cả sinh viên có trách nhiệm trong việc khai báo thông tin; nếu đăng ký tiêm các mũi vaccine (tại link trên) thì theo dõi thông tin lịch tiêm và đến điểm tiêm theo lịch để thuận tiện cho cơ quan y tế triển khai nhiệm vụ.

Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện khai báo thông tin đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện khai báo nếu có thắc mắc cần hỗ trợ đề nghị sinh viên gửi thông tin về Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@vku.udn.vn ; Chuyên viên phụ trách thầy: Bùi Văn Cường, ĐT: 0905 275 199.

Trân trọng./.