Thông báo về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên VKU


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên VKU

Thực hiện Công văn Khẩn số 3419/ĐHĐN-HSSV ngày 14/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng các mũi vaccine phòng Covid-19.

Nhà trường thông báo lịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn như sau:

            1. Đối tượng:

            Toàn bộ 656 sinh viên đã đăng ký tiêm bổ sung các mũi vaccine phòng Covid-19.

            2. Thời gian: từ 07h30 - 10h30 ngày 19/9/2022.

            3. Địa điểm:

            - Tầng 3 Trung tâm sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

Lưu ý:

- Ngoài điểm tiêm tại Trường, Sinh viên có thể đến các điểm tiêm khác (chi tiết trong phụ lục 1 ảnh đính kèm) nếu tự sắp xếp được thời gian, mẫu phiếu đồng ý khám sàng lọc sinh viên có thể tải về tại đây:  https://bom.so/ibFo3Z để in và điền vào phiếu.

-Sinh viên khi đi tiêm vaccine cần mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc trình app PC Covid, sổ sức khỏe điện tử có thể hiện mũi tiêm.

-Sinh viên đã đăng ký tiêm mũi bổ sung cần đi tiêm chủng vacxin theo đúng thời gian trên, nếu quá thời hạn tiêm tại trường, sinh viên có thể đến các TTYT các quận/huyện hoặc CDC Đà Nẵng để tiêm bình thường.

Nhà trường đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp đã đăng ký tiêm mũi bổ sung thực hiện đi tiêm đúng thời gian quy định.

- Danh sách sinh viên đăng ký tiêm chủng vacxin phòng chống Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3, 4): https://bom.so/5N51On

- Các điểm tiêm chùng vacxin phòng chống Covid-19 từ 17-19/09/2022: