Thông báo nghỉ học phòng chống cơn bão số 4 (bão Noru) (cập nhật 14h40 ngày 26/9/2022)


Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Cơn bão số 4 (bão Noru) dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên trước, trong và sau thời gian bão đổ bộ, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến tất cả sinh viên nghỉ học cả ngày 27/9/2022 và sáng 28/9/2022. Tùy thuộc vào diễn biến của cơn bão số 4, thời gian nghỉ học trên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc phòng chống bão theo hướng dẫn của các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn.

Phòng Đào tạo.