[THÔNG BÁO] v/v tổ chức các lớp học lại, học cải thiện HKI năm học 2022-2023


Căn cứ vào kết quả khảo sát mở lớp và nguyện vọng đăng ký học lại/cải thiện của sinh viên, nhà trường tổ chức mở các lớp tăng cường trong học kỳ I năm học 2022 - 2023 như sau:
1. Đại số tuyến tính (Đại số) _2TC_GV: ThS. Hồ Thị Hồng Liên_Thứ 7, tiết 6789, K.A103
2. Đề án 1_2TC
3. Đề án 2_2TC
4.Đề án 3_2TC
5. Đề án 4_2TC
6. Đồ án chuyên ngành 2 CE_2TC
7. Đồ án chuyên ngành 2 TC_2TC
8. Đồ án cơ sở 1 IT_2TC
9. Đồ án cơ sở 1 IT (K21)_1TC
10. Đồ án cơ sở 1 CE (K21)_1TC
11. Đồ án cơ sở 2 IT_2TC
12. Đồ án cơ sở 2 IT (K20,K21)_1TC
13. Đồ án cơ sở 3 IT (K20)_1TC
14. Đồ án cơ sở 4 IT_2TC
15. Đồ án cơ sở 5 IT_2TC
16. Trình biên dịch_2TC_GV: ThS. Dương Thị Mai Nga, Thứ 7, tiết 6789, K.A101
Các sinh viên khẩn trương truy cập hệ thống để kiểm tra kết quả đăng ký và tham gia học tập, triển khai làm đồ án, đề án theo đúng kế hoạch.
Trân trọng./.