Thông báo Về việc triển khai học bổng tài trợ của Công ty Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định cho sinh viên năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc triển khai học bổng tài trợ của Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định cho sinh viên năm 2022

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng tài trợ của Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Solutions Bình Định)cho sinh viên năm 2022 nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Là sinh viên trình độ đại học hệ chính quy đang theo học tại trường, trực tiếp tham gia buổi seminar giới thiệu công ty và Tọa đàm "Định vị bản thân - Tôi là ai" do Nhà trường phối hợp với TMA Solutions Bình Định tổ chức, thỏa mãn các tiêu chí sau đây:

- Là sinh viên hệ chính quy các khóa học 2018, 2019, 2020, 2021;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định;

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Có kết quả học tập từ loại loại Khá trở lên và rèn luyện từ loại Tốt trở lên.

2.  Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 05 sinh viên;

- Trị giá học bổng: 2.000.000 đồng/sinh viên;

3.   Thời gian tổ chức trao: Chiều ngày 10/10/2022.

4.  Hồ sơ tham gia xét chọn

- Tờ khai xét cấp học bổng (mẫu kèm theo);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình.

5.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước 10h00 ngày 06/10/2022.

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.
Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện. Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129; email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung

Mẫu Tờ khai xét cấp học bổng: File đính kèm