Thông báo V/v tham gia Bảo hiểm thân thể năm học 2022 - 2023


THÔNG BÁO

V/v tham gia Bảo hiểm thân thể năm học 2022 - 2023

 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro trong cuộc sống.Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên tham gia Bảo hiểm thân thể (BHTT) tự nguyện năm học 2022 -2023, cụ thể như sau:

1.   Mức phí Bảo hiểm thân thể:

Số tiền: 100.000 đồng/người/năm

2. Quyền lợi của người tham gia BHTT:

Được hưởng bảo hiểm trong thời hạn tham gia bảo hiểm.

3. Thủ tục giải quyết thanh toán BHTT:

Trong 30 ngày xuất viện người yêu cầu đền bù bảo hiểm cần cung cấp các giấy tờ sau về Công ty bảo hiểm:

- Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của Nhà trường (theo mẫu của cơ quan bảo hiểm)

- Chứng từ liên quan: Giấy ra viện, phiếu phẫu thuật, phiếu chụp, phim và chứng tờ kèm theo.

Công ty Bảo hiểm giải quyết tiền đền bù sau 10 ngày thụ lý hồ sơ.

4. Hình thức đăng ký tham gia

Sinh viên đăng ký mua BHTT thực hiện chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường. Nội dung chuyển khoản ghi: Mã sinh viên - Lớp - Họ và tên - BHTT2023,(Ví dụ: 22CE123 - 21CE - Nguyen Van A - BHTT2023)

Thông tin tài khoản Nhà trường:

+ Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

+ Tài khoản số: 2015201003628.

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng.

5. Thời gian:Từ ngày ra thông báo tới 14/10//2022

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng CTSV, phòng A105 - Khu V (Điện thoại: 0236.3667.129 hoặc Cô Nguyễn Thị Nga - 0911.237.345) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.