Thông báo Về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên đối với Khóa tuyển sinh năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên đối với Khóa tuyển sinh năm 2022

 

Nhằm thực hiện quy định về hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên, Nhà trường thông báo yêu cầu sinh viên Khóa tuyển sinh năm 2022 (K22) thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống đào tạo và nộp lý lịch sinh viên, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:

- Cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân của sinh viên.

- Cập nhật thông tin liên hệ của gia đình.

- Nộp lý lịch sinh viên (in từ hệ thống, dán ảnh và ký xác nhận).

Lưu ý: sinh viên nộp theo lớp, Bí thư của lớp tập hợp hồ sơ và nộp về Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.105, khu V).

2. Cách thức thực hiện:

Bước 1: Truy cập cổng thông tin đào tạo tại link https://daotao.vku.udn.vn/sv

Bước 2: Đăng nhập hệ thống bằng email do Nhà trường cấp.

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin:

+ Thông tin cá nhân.

+ Thông tin gia đình.

Bước 4:  In lý lịch và ký xác nhận, nộp cho Bí thư Lớp.

3. Thời gian thực hiện: 

- Cập nhật trên hệ thống: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2022.

- In Lý lịch và nộp lại cho Bí thư lớp: từ 18 – 21/10/2022.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn thể sinh viên đang học tại Trường. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật và thực hiện đúng thời gian và các nội dung yêu cầu theo Thông báo này.

Đề nghị các Khoa chỉ đạo các Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên và đôn đốc thực hiện.

Trong quá trình cập nhật, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc, sinh viên K22 có thể liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn (email: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 0236.3667129 - liên lạc trong giờ hành chính, chuyên viên: Cô Thùy Linh hoặc fanpage: facebook.com/ctsv.vku.udn.vn).