Thông báo Nộp tiền bảo hiểm y tế (bắt buộc) đối với sinh viên năm 2023


THÔNG BÁO

Nộp tiền bảo hiểm y tế (bắt buộc) đối với sinh viên năm 2023

    

Căn cứ Công văn số 1740/BHXH-QLT ngày 24/8/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh viên viên năm học 2022 - 2023;

Nhà trường thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023 đối với tất cả sinh viên đang học tập tại Trường như sau:

1.Đối tượng đóng BHYT năm 2023

Tất cả sinh viên hiện đang theo học hệ chính quy tại Trường.

2. Mức đóng BHYT

STT Đối tượng Mức đóng theo tháng(đồng) Số tháng Số tiền(đồng) Ghi chú
1 Sinh viên Việt Nam 46.935 12 563.220  
2 Sinh viên nước ngoài 67.050 12 804.600  

 

3. Thời hạnthẻ BHYT có giá trị sử dụng: 12 tháng (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

4. Thời gian và phương thức thu tiền

- Thời gian: Từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022.

- Phương thức thu tiền: Nộp từ tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức:

Nộp từ tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của ngân hàng):

+ Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill payment).

+ Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng.

+ Hình thức 3: Nộp qua kênh E – Mobile Banking.

+ Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking.

Nội dung chuyển khoản ghi: Mã sinh viên - Lớp - Họ và tên - BHYT2023,(Ví dụ: 22CE123 - 21CE - Nguyen Van A - BHYT2023)

Thông tin tài khoản Nhà trường:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

+ Tài khoản số: 2015201003628.

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng.

Lưu ý:

+ Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT

Sinh viên đã có BHYT thuộc diện con hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (CN), xã đặc biệt khó khăn (DK), người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (XD), thân nhân Công an(TA), thân nhân Quân đội (TQ), hộ gia đình (GD), Khuyết tật (BT), dân tộc (DT)… nộp bản phô tô ảnh thẻ BHYT về Phòng Công tác sinh viên tại phòng A105 - Khu V trước ngày 30/11/2022.

+ Đối với khóa 18 ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - Điện tử.

Sinh viên có nhu cầu tham gia BHYT tại Trường đóng 6 tháng, từ 01/01/2023 đến 30/6/2023. Mức đóng: 281.610 đồng.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm thông báo, đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng CTSV, phòng A105 - Khu V (Điện thoại: 0236.3667.129 hoặc Cô Nguyễn Thị Nga - 0911.237.345) để được hỗ trợ.