Công ty BRAVO thông báo tuyển sinh viên thực tập


THÔNG BÁO

BRAVO TÌM KIẾM THỰC TẬP SINH

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) và Quản trị tài chính – kế toán. Công ty BRAVO đang cần tuyển thực tập sinh như sau:

Nội dung chính: Hướng dẫn dề tài thực tập, đào tạo lập trình (8 buổi), đào tạo phần mềm và tham gia vào quá trình triển khai thực tế (đối với những bạn thi qua bài test).

Hình thức: Thi tuyển thông qua bài test.

Đối tượng: Sinh viên năm cuối các khối ngành CNTT, hệ thống thông tin quản lý, tin học phần mềm, công nghệ phần mềm.

Thời gian:

   + 10/10/2022 - 31/10/2022: Nhận đăng ký

   + 25/10/2022 - 31/10/2022: Gửi đề bài test qua email cho sinh viên

   + 31/10/2022 - 05/11/2022: Nộp bài test

   + 05/11/2022 - 10/11/2022: Chấm bài test

   + 10/11/2022 - 15/11/2022: Trả kết quả bài test

   + 15/11/2022 - 20/11/2022: Gửi mail sinh viên về thư mời thực tập (Đối với những bạn vượt qua bài test)

Thời gian chính thức thực tập sẽ tùy thuộc vào việc thời gian trường thông báo thời gian thực tập tốt nghiệp của cho các bạn sinh viên.

Chế độ đãi ngộ:

* Trong 02 tháng thực tập: Các bạn sẽ được hướng dẫn đề tài thực tập tốt nghiệp và được đào tạo lập trình (SQL) từ CB cấp quản lý của Công ty.

* Đối với các bạn hoàn thành 02 tháng thực tập và đạt kết quả tốt sẽ được thực tập 01 tháng tại công ty có nhận LƯƠNG. Trong quá trình đào tạo sẽ được: đào tạo phần mềm công ty, tham gia vào quá trình làm việc tại các phòng ban.

Thông tin liên hệ: tuyendungdn@bravo.com.vn